Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Jag har startat ett nytt soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

Mar 23, 2017

Yle har brutit mot journalistreglerna

Bilden från Lilla Teatern, Helsingfors.
Yle gjorde den första artikeln som publicerades om Terrafame-härvan den 25 november 2016.
och sen statsministerns agerande ..
Meddelandena kan tolkas som försök till påtryckningar, beslutade nu
Opinionsnämnden för massmedier.
Opinionsnämnden för massmedier konstaterar i sitt beslut att antalet meddelanden till en journalist på Yle och tonen i dem kan anses vara exceptionella.
Det kritiserar statsministerns agerande and anser att statsminister Juha SipiläC, agerade i riktning mot Yle på ett sätt som kunde medföra en inskränkning av yttrandefriheten.
Opinionsnämnden för massmedier har fällt Yle för att ha begränsat journalisternas frihet i rapporteringen om Terrafame-härvan.
Opinionsnämnden för massmedier fällde Yle i samma ärende för att ha överlåtit den journalistiska beslutanderätten till en utomstående i samband med rapporteringen om Terrafame. Enligt Opinionsnämnden för massmedier har Yle alltså brutit mot journalistreglernas punkter 1-3.

Mar 22, 2017

we see the four points

Because debt and especially bank
lending creates liquidity, by the way,
stalling or diminishing the loan creation
indicates that there is less liquidity in
the world economy, which leads
to global deflation and recession.
The major central banks have been
battling this trend since
the crisis of 2007 - 2008.


The plausible explanations for the declining international debt issuance include according to GnS:
-. Geopolitical tensions are increasing.
-  Debt securities and cross-border lending are returning to their long run &natural trend from the debt-fueled boom in the late 1990’s and early 2000’s.
- The world economy has been in a slowly moving crash since 2008, which can pick up pace at any moment.
- Combinations of the above.
Every explanation spell troubles for the global asset markets and GDP growth.

The central banks believe that everything will be fine by doing large recovery. It is one kind of planned economy. It most be do well, and bank have to do the right thinks.
I believe that the main problem is a lack of leadership. Read more by Huffingtonpost:
World economy has seen an uneven and sluggish recovery from the financial crash.
While the average annual GDP per capita growth was 2.3 % from 1994 to 2008 - 1991-1993 there was a global recession - this growth was only 1.5 % from 2010 to 2.015.
Man will not live from only GDP growth, say those who have seen this growth.

Mar 17, 2017

Man kan torpedera den nya alkohollagen

En rad riksdagsledamöter enligt Hbl kräver i ett ställningstagande att man i den fortsatta beredningen av reformen aallvarligt bör överväga den respons reformen har fått under remissbehandlingen.
Inte helt oväntat får reformen av alkohollagen frän kritik från många riksdagsledamöters sida.
Riksdagsledamöterna påminner i sitt ställningstagande om att inte en enda av de expertorganisationer som gav ett utlåtande stödde lagutkastet. Inte heller producenterna av social- och hälsovårdstjänster samt organisationer som har specialiserat sig på förebyggande av skador på grund av missbruk stödde utkastet.
Ställningstagandet har undertecknats av 28 riksdagsledamöter, dom finns här, av vilka 15 representerar statsministerpartiet Centern. Band undertecknarna finns riksdagsledamöter från alla riksdagspartier förutom Sannfinländarna. Tre av undertecknarna hör till Samlingspartiet -  även om bryggerierna besticker dem.
I utlåtandena märktes en stark oro för att förslaget styr fördelarna till alkoholnäringen och utlokaliserar nackdelarna och kostnaderna till den offentliga sektorn. Om man beaktar de ökande skadekostnaderna blir saldot negativt för samhällsekonomin och det blir svårare att korrigera hållbarhetsunderskottet.
Om de föreslagna förändringarna genomförs så växer välfärds- och hälsoskillnaderna oberoende av hurudant vårdsystem vi bygger upp i landet. Vi kan inte godkänna att regeringen medvetet stiftar lagar som urvattnar målen i vårdreformen, 
betonar de enligt Hbl.
Riksdagsledamöterna godkänner de flesta punkterna i lagförslaget där man bland annat förenklar utskänkningsreglerna, men de avvisar förslagen om att så kallad alkoläsk och starköl ska få säljas i matbutiken. 
Dom kommer här:
Hannakaisa Heikkinen (kesk)
Outi Alanko-Kahiluoto (grön)
Sirkka-Liisa Anttila (c)
Eeva-Johanna Eloranta (sdp)
Petri Honkonen (c)
Susanna Huovinen (sdp)
Marisanna Jarva (c)
Elsi Katainen (c)
Niilo Keränen (c)
Anneli Kiljunen (sdp)
Pauli Kiuru (saml)
Hanna Kosonen (c)
Antero Laukkanen (kd)
Sanna Lauslahti (saml)
Markus Lohi (c)
Eeva-Maria Maijala (c)
Merja Mäkisalo-Ropponen (sdp)
Mats Nylund (sfp)
Aila Paloniemi (c)
Mauri Pekkarinen (c)
Aino-Kaisa Pekonen (vänst)
Pekka Puska (c)
Tuomo Puumala (c)
Päivi Räsänen (kd)
Pertti Salolainen (saml)
Martti Talja (c)
Sari Tanus (kd)
Tapani Tölli (c)


Mar 16, 2017

Till Rysk oppositionspolitiker beviljades asyl i Finland
- Лидер оппозиции России предоставлено убежище в Финляндии.

Konstverk av Pieter Brueghel den äldre.
Denna ryske miljonär Vasilij Popov sökte och got asyl i  i Finland.
Finland har beviljat den rysk-karelske oppositionspolitikern, Popov bekräftar uppgiften. I Ryssland är Popov häktad i sin frånvaro. Han anklagas för bedrägeri - enligt de ryska myndigheterna har han tillhört ett organiserat brottssyndikat.
Popov är hemma i Petrozavodsk, och verkade tidigare i ledningen för oppositionspartiet Jablokos avdelning i Karelska republiken.
Enligt de ryska myndigheterna ska Popov ha utnyttjat sin ställning genom att sälja en byggnad och en tomt som tillhörde ett skolmatskombinat till för lågt pris. Det här ska ha orsakat kommunen Petrozavodsk förluster på 42,8 miljoner rubel, vilket enligt dagens växelkurs motsvarar drygt 690 000 euro.
Vasilij Popov har befunnit sig i Finland sedan våren 2015. Han ansökte om asyl i Finland i fjol, då han hotades av utlämning till Ryssland.
Popov nekar till anklagelserna, och säger sig vara utsatt för en politisk klappjakt.
Åtal och som alla brott är påhittat, 
säger han, på finska, i Seiska.

Mar 15, 2017

the real issue with this fucking clown as president

N
ote
the discussion
for Snoop Dogg's new video
Lavender:
I feel like it’s a lot of people making cool records, having fun, partying, but nobody’s dealing with the real issue with this fucking clown as president, and the shit that we dealing with out here, so I wanted to take time out to push pause on a party record and make one of these records for the time being.
That's right.
In the video's climactic scene, Snoop Dogg pulls out a fake gun and aims it at Parody Trump.
Though it may be controversial to some critics, the hip-hop legend says he's not looking for any response from America or Trump himself for the video.
I just put it out because I feel like it’s something that’s missing. Any time I drop something, I’m trying to fill in a void,
he says here.

Mar 13, 2017

det gamla EKs mantrat

Li Andersson sade alla de rätta sakerna.
Vänsterförbundets ordförande Li Andersson fördömer om de uttalanden om lönenivåerna som Näringslivet EKs nya ordförande Veli-Matti Mattila kom med i Helsingin Sanomat igår.
Il sade igår i Kuopio att Mattilas uttalande ger en oförskönad bild av EKs målsättningar och det visar hur förlegad EKs uppfattning om konkurrenskraften är.
Andersson påpekar att vi i Finland aldrig kommer att vinna någon lönetävling, utan vi vinner tack vare vårt kunnande, kvaliteten på arbetet och leveranssäkerheten.
Trots det upprepar EK-cheferna "det gamla mantrat" om lönesänkningar och enskilda avtal, vilket leder till att anställda i svag position får det ännu sämre på arbetsmarknaden, 
sa Andersson.

Mar 9, 2017

обсуждать

The whole thing in Europe is all about immigration, 
said Stephen Bannon, President Donald Trump’s chief strategist in January 2016.
It’s a global issue today — this kind of global Camp of the Saints.
Let me see.
Revelation 20:7
And when the thousand years are expired, Satan shall be loosed out of his prison,
We stand on the treshold of third period's persecution. After this time we can wait one high slavic civilisation. Over those years becoming of thousand years it keeps and it gathers together all knowledge of humankind. After this period will be beginning the North American's decadent civilization time, a thousand years. Yet Mr Bannon is like a holy-schoolboy.
So, like I wrote, at the present time a peaceful period of a thousand years has run its course. The Thousand years does not need to be taken as a literal number; it signifies a whole epoch. After the intense activity of the first Christian centuries with its times of persecution had died
The work of  William Blake.
down, mankind was left alone for a while both by Heaven and Hell.
The significance of the present lies in the spiritual battle which humanity must fight to preserve the forces gathered by all its past experience.


Feb 25, 2017

Brottsdömd rådgivare på fake media i USA

see mer.
Låt mej att skratta,
en påstådd svensk försvarsrådgivare, som Nils Bildt, säger i Fox News att Donald Trump har rätt om Sverige. Men vare sig UD eller Försvarsmakten vet vem han är.
Själv säger Nils Bildt, som är brottsdömd i USA, till DN och Expressen att Fox News själva valde att kalla honom försvarsrådgivare. Denna Tv-kanal Fox News fortsätter debatten om hur Sverige förfallit av invandringen.

Feb 23, 2017

det journalistiska beslutsfattandet

Nu Yle försöker igen för att täcka upp saker med en ny undersökning.
Yle låter göra en utomstående "kvalitetsgranskning av det journalistiska ledarskapet". Kvalitetsgranskningen gäller bolagets hela programverksamhet och omfattar utgivnings- och programbesluten. Det är Olli Mäenpää, en stugsittare, men professor i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet, som utför kvalitetsgranskningen. åh! Denna stugsittare har varit ordförande i Opinionsnämnden för massmedier åren 1999–2003.
Men problem 0,512 går inte att lösa - allt bara fortsättes.

Yles ansvariga redaktörer kommer här:
Marit af Björkesten, direktör, Svenska Yle
Atte Jääskeläinen,
direktör, Nyhets- och aktualitetsverksamheten (fitt-huvud*)
Ismo Silvo, utgivningsdirektör
Ville Vilén, direktör, Kreativa innehåll (fitt-huvud *)

* = censored

Feb 22, 2017

You are not to same now and tomorrow

Longest ever personality study finds no correlation between measures taken at age 14 and age 77.  I think, there will be som correlation.
According to the new study measures personality in the same people in adolescence and old age with some surprising results.
The longer the interval between two assessments of personality, the weaker the relationship between the two tends to be.
Our results suggest that, when the interval is increased to as much as 63 years, there is hardly any relationship at all,
say dr Matthew Harris at the University of Edinburgh .
Yet that’s not what a recent open-access study in Psychology and Aging (link to DailyMail) has found: the first – to the authors’ knowledge – to measure personality in the same people in their adolescence and then again in old age.
That’s the headline result, while the fact that personality theory has changed a lot over the decades. Today, there’s a near-consensus that personality is best conceptualised as being made up of five main traits  - including Extraversion, Neuroticism etc -  but that wasn’t the case back in 1950, which is part of the reason for the rather superficial and incomplete assessment of personality. It’s possible that if the participants had been assessed on a comprehensive, modern personality scale at age 14 and again at age 77, that we would see at least some correlation in scores. There were no positive correlations strong enough to achieve significance between adolescent and older-age characteristic ratings or dependability,' the Harris' team concluded in their paper, published in Psychology and Aging.
Also one kind of narrative empirical part has known this theme.
I have found couple of sentences about this process:
I listened, in my youth, to conversations between grown-up people through which there breathed a tone of sorrowful regret which oppressed the heart. The speakers looked back at the idealism and capacity for enthusiasm of their youth as something precious to which they ought to have held fast, and yet at the same time they regarded it as almost a law of nature that no one should be able to do so. This woke in me a dread of having ever, even once, to look back on my own past with such a feeling; I resolved never to let myself become subject to this tragic domination of mere reason, and what I thus vowed in almost boyish defiance I have tried to carry out.
Memoirs of Childhood and Youth, p. 97 ff. by Albert Schweitzer.


Feb 16, 2017

att stanna vid toppen?

Aki Kaurismäki kommer att sluta göra filmer, och i slutändan, om jag hört, vill han leva sina egna liv.
Ja, men det finns något som inte finnas till.
Enligt Yle avslutar Kaurismäkis filmskapande
- jag tror, han inte kommer att göra det allt slutar allt.
I intervjun säger Yle Kaurismäki att han är trött på att regissera och  vill leva sin eget liv.
Hans senaste film är Ljus i natten, på finska, Toivon tuolla puolen. Den filmen tävlar om det stora priset av filmfestivalen i Berlin, trots att verkar det kan finnas hans sista. Filmen är kanske hans bästa, tycker vi.
Två berättelser korsar varandra som av en händelse. Khaled, en flykting från Syrien, glider in till Helsingfors som fripassagerare på ett fartyg för att söka asyl. Wikström (Saku Kuosmanen) lämnar sin alkoholiserade hustru och säger upp sig för att istället försörja sig som pokerhaj. Wikström öppnar restaurang och anställer Khaled (Sherwan Haji) som diskare. Ett litet ögonblick av solsken  - som inte nödvändigtvis leder fram till ett lyckligt slut? Men det kan vara lyckligt om vi vill förstå det så.
Finlands mest internationellt kända Aki Kaurismäki har regisserat 18 filmer och vunnit ett flertal internationella utmärkelser och inhemska Jussi-Priset..

Feb 13, 2017

fy sjutton, Atte!

Nu har det hänt. Stiller lämnar Yles Pressklubb: en god känd journalist Ruben Stiller lämnar ett programm Pressklubben, på finska Pressiklubi, uppger Yle. Stiller fortsätter att leda programmet ännu den här våren men övergår sedan till andra uppgifter vid Yle.
Den senaste tidens situation har påverkat mitt hälsotillstånd och jag har också dragit mina egna slutsatser av allt det här. Själv hoppas jag att jag kan fortsätta på radiosidan, 
säger Stiller i ett pressmeddelande.
Varför?
Stiller började leda Pressklubben 2009. Yle söker en ny programledare före hösten. Jag tyckte på det. Vad har hänt i där? Han var så modig, speciel i strid för yttrandefrihet.

Feb 10, 2017

Det ska gå så att allt fortsättas

Ruben mot Atte.
tv-redaktören Susanne Päivärinta har sagt upp sig från sitt jobb på Rundradion, på andra ord, på Yle. Det menar att ...
Yles finskspråkiga nyhets- och aktualitetsredaktion Atte Jääskeläinen vill inte svara på frågorna. .
Vi har inte nått Atte Jääskeläinen för en kommentar, 
berättar Svenska Yle.
Trots att sin hårda ledarstil är känd t.o.m.  så långt borta som i Japan.

Feb 6, 2017

att ha man som genomstungen av smärta, brist på annat

Också jag kände mej med en smärtsamt träffsäker historia om hur det är att bli lämnad av min kärlek och närmaste människa. Men när förlorade jag min största kärlek, gick det så med min första förlust, det inte längre skada mej så hård.
Självuppfattad och högst personlig - Det är något som inte stämmer, 2015 - utspelar sig långt från den charmiga värld som Martina Haag tecknat i sina tidigare böcker. Läsaren kommer nära in till den smärta som uppstår när kärleken lämnar en eller annan.
Man hör om hur det händer andra. Man tycker synd om dem. Och man vet, innerst inne, att det aldrig kommer att hända en själv. Men man har ingen aning.
Det här är en roman om överlevnad. Om betydelsen av en rödrutig jacka. Om tama järvar med eldkastare. Om en bottenlös fjällsjö, dit ingen får gå, och om hur man reser sig, trots att man är helt säker på att man inte orkar längre.
Man kan känna verkligen författarens ångest genom sidorna. Martina Haag är författare, skådespelare och föreläsare.Livet faller samman i tysthet. Haag skildrar i sin nya roman smärtan efter ett äktenskapligt sönderfall. Han skildrar
opretentiöst sorgens panik när ett äktenskap går i kras.
Det är en hyllning till veckotidningsprosan när den är som bäst, sa som.
Den här gången låter hon ett stråk av smärta och pina löpa genom historien. Det känns äkta och är modigt gjort. Det är också intresseväckande och humorn lyser klarare nu, när den får kontrastera mot en mörkare bakgrund, står på framsidan och:
Men så börjar Martina Haag berätta om en skilsmässa så att jag tappar andan: få kan beskriva känslor som hon. Sorgen, ångesten, självförtroendet som bara försvinner. Delar av den här boken är bättre än allt annat Martina Haag har skrivit,
 skrev Dagens Nyheter, och det stämmer.
Denna roman finns intensiv och stark, ärlig i sitt tonfall, genomstungen av smärta.
Man kan finna också av drastisk galghumor där, tycker jag.

Feb 1, 2017

det kommer att gnissla ännu

Yle blev en offer för en mycket underbar dribbling, men det är svårt eller omöjligt till Yle att erkänna det. Denna visste dubbeltmedborgarskap-nyhet förment "grundar sig på trovärdig källa", säger Yle.
Ett ordkrig bröt ut mellan Yle och försvarminister Jussi Niinistö, sannfinne,  på tisdagen.
För nyhetsbyrån FNB hade han förnekat begränsningarna och antytt att det hela rörde sig om desinformation.
Ministern avfärdar att försvaret skulle utesluta personer med dubbelt medborgarskap, men är däremot beredd att utreda om det kan göras när militära tjänster tillsätts.
Yles chefredaktör för nyhets- och aktualitetsprogram Riikka Venäläinen kallar försvarsminister Niinistös påstående om att Yles nyhet om Försvarsmakten kan vara en informationsoperation.
Det kan vara det.

Jan 31, 2017

Tro på framtiden

Johnny Höglin var så ideologiskt
påläst under sin tid som lokal ledare
för en grupp i Eskilstuna,
Där han ledde Eskilstunas nyanazister,
 en av de mest fruktade nazistgrupperingarna
 i hela landet.
"Tro på framtiden", liksom tycker vi säger, och tro, framtiden är inte något man förut.
Min devis som jag försöker förmedla till ungdomarna är; välj inte någon annans illusion, välj din egen verklighet, det brukar gå hem, 
säger Johnny Höglin, manen som var en av Sveriges mest föraktade nazister.
Läs mer från Yle eller från Expressen.
Jag tömde skallen och fyllde den med nazism.
sa Höglig i dn.se.
Johnny sade sig ha velat, i enlighet med hans politiska ambition, döda dåvarande statsministern Göran Persson och andra politiker och medieprofiler som fanns på hans påstådda dödslistor.
Johnny Höglin, som kanske inte var så ideologiskt påläst under sin tid som lokal ledare för en grupp i Eskilstuna, uppvisade senare på TV4 programmet Drabbade av hat. Se och hör också detta Natzisten som bytte sida på TV4.
Det finns inte särskilt mycket forskning kring detta och inte heller någon samlad kunskap kring vilka åtgärder som kan fungera för att stävja politiskt våld i olika former.


Jan 27, 2017

hur svart blir vitt.

Konstnär: Michelangelo
Ta Donald Trumps installationstal t.ex. På nätet fann jag ett klipp med Adolf Hitlers tal i januari 1933. Likheterna med Trumps tal och talesätt var avskräckande
skriver Finland ex-utrikesminister, riksdagsledamot Erkki Tuomioja, sd.
Det är fruktansvärd.
Texten från Hufvudstadsbladet 25.1.2017:
Nu har vi en supermakt vars ledare är mera oförutsebar än Rysslands och med en ökning av riskerna för den globala säkerheten som följd. Det är inte bara fråga om att undvika ett kärnvapenkrig.
Lika farligt för mänsklighetens framtid är om Trump faktiskt lyckas med att ödelägga de ännu klena strävandena att stoppa klimatförändringen
 (undrar om den saken är inte ens i kraft av mänskligheten, handsättares uppmärksamhet).
Här kan man bara upprepa hur viktigt det skulle vara att Europa i detta världsläge kunde ta rollen som en stabiliserande kraft som också tar itu med alla de utmaningar som globaliseringen har medfört. Tyvärr finns de inga tecken på att Europa skulle kunna eller ens vilja svara på behovet och efterfrågan för en sådan roll.
Inget under att Trump öppet gläder sig inför perspektiven att EU skulle ytterligare försvagas. Sorgligt nog tycks detta vara en av de punkter där Trump och Putin kan finna varandra.
Delvis beror Europas svaghet på det att det finns oroväckande många partier i Europa som delar Trumps inåtvänd nationalistisk och högerpopulistisk agenda. Att bekämpa dessa förutsätter båda klarhet och mod, men också det att vi förstår att vi inte kan försvara de oförnekbara fördelar som globaliseringen har medfört, om vi inte också tar itu med dess nackdelar. Det gäller först och främst den sociala ohållbarheten som ökar i takt med att inkomst- och förmögenhetsfördelningen blir hela tiden ojämnare. Enligt Oxfams senaste räkningar skulle världens åtta (8) rikaste människor tillsammans äga lika mycket som den fattigare hälften av världsbefolkningen, d.v.s. 3,7 miljarder människor.
Det finns också ett likadant behov och efterfråga för en stark nordisk insats i globaliseringshantering med den nordiska modellens framgångar som en allmänt beundrad referens. Tyvärr tycks också Norden vara belastad med svaga ledare och regeringar. Måhända är deras ovilja att internationellt marknadsföra den nordiska modellen beroende av de, att de är själv upptagna med en nerskärning av välfärdsamhället.
Detta gäller i synnerhet Finland, där vi har kanske den mest självbelåten regering i landets historia. .....
:)

Eller kanske bör man hellre tala om självbelåtna ministrar med tanke på särskilt minister Anne Berners arrogant agerande med långtgående förslag som har utarbetats utan att konsultera med de andra regeringspartierna och knappast sitt eget heller, för att inte tala om oppositionen eller berörda intresseorganisationer.
Lagstiftningens kvalitet har lidit redan under flera föregående regeringar, men med regeringen Sipilä har detta fenomen nått överträffade dimensioner. Det gäller den likgiltigheten för grundlagen som har tvingat också justitiekanslern att reagera, likaså som sättet att förbigå all bredare förberedningsarbete där sakkunniga, intresseorganisationer och kanske t.o.m. oppositionen får komma med anmärkningar och förslag, i stället för att envist hålla till sin egen ideologidriven agenda där ingen kritik, inte ens självkritik, får förekomma.
Ett bred och omsorgsfullt förberedningsarbete är naturligtvis mera tidskrävande, men så har också resultaten varit hållbara. På det sätt har vi byggt det finska välfärdsamhället, men samma hänsyn och försiktighet är förstås onödiga då det gäller dess nedmontering.
Lycka till.

Jan 26, 2017

Sannfinländarna bara går ner

Ironiskt nog verkar Vänsterförbundet och Sannfinländarna, som står långt ifrån varandra politiskt, vara ungefär lika populära inför kommunalvalet.
S
annfinländarna
får i den färska mätningen ett stöd på 8,8 procent.
Stödet för partiet har stampat på stället
eller det går ner en längre tid.

Jan 23, 2017

om någon sannfinne skulle vara en nazist

Hör du,
under rekordåret 2015 ansökte närmare tusen reservister om att få bli civiltjänstgörare, mot några hundra om året tidigare. Under 2016 var antalet ansökningar över 700. Nu försvarsminister Jussi Niinistö oroad över "avhoppare från reserven". Närmare, han är bekymrad över de reservister som väljer att lämna reserven och bli civiltjänstgörare i stället.
Niinistö anser att
fenomenet än så länge inte är ett stort problem i sig, men han kommer invändningar på ett principiellt plan
 (denna princip bygger på konstitutionen).
Niinistö talade vid öppnandet av den 220:e Försvarskursen i Helsingfors:
Man ska inte kunna lämna reserven så där bara, och man får inte lämna Finland utan försvar bara för att man inte gillar militärtjänsten. 
än sen då? det lösningen bygger på konstitutionen.
De här avhopparna undergräver förtroendet för vårt system.
Och varför så?

Niinistö framhöll att den allmänna värnplikten är ett kostnadseffektivt system och
i själva verket det enda sättet att ordna försvaret i ett stort och glest befolkat land som Finland.
Det gör ingenting alls i modern krigföring. Det spelar  ingen roll i denna värld.
Den som lämnar reserven måste delta i ett vanligtvis fem dagar långt kompletteringsläger för civiltjänstgörare.
Har du ändrat om vår konstitution?
Nazisterna förändrat sin egen grundlag olagligt.
Vapenvägrarförbundet säger i ett pressmeddelande att övergången till civiltjänstgöring baseras på rätten till åsikts- och samvetsfrihet som i sin tur garanteras av finsk lag och internationella avtal. Och I åsiktsfriheten ingår en möjlighet ändra åsikt, och att tala om desertering i sammanhanget är ett uttryck för dålig smak, framhåller förbundet.


Jan 19, 2017

Jag är bara en rocksångare och son till boxaren

g
od,
nu jag lyftar upp ett kaffe kuper (bor jag i som koppstan).
 i alla fall en hyllning till finska kvinnan.


Jan 16, 2017

den sjunde sannfinnen

Det spelar ingen roll om man har hunnit vara här i två eller fyra år. Alla ska snabbt ut.
skrev Sebastian Tynkkynen juli 2016.
Jag kan fortfarande inte tro att jag har hamnat i denna belägenhet. Hur ska jag annars kunna skriva om islam,
undrade Tynkkynen i sin slutplädering i tingsrätten.
Sannfinländaren Sebastian Tynkkynen vet inte om han tänker överklaga sin dom.
Sebastian Tynkkynen dömd för hets mot folkgrupp i Uleåborgs tingsrätt.
Denna tingsrätt dömde Tynkkynen i dag till böter för hets mot folkgrupp och brott mot trosfriden. Tynkkynen dömdes till 50 dagsböter vilket för hans del innebär 300 euro.
Biträdande riksåklagaren Raija Toiviainen ansåg att en politiker som deltar i en offentlig debatt inte har en yttrandefrihet som omfattar rätt till hatpropaganda mot alla muslimer eller det som de håller för heligt. Hans kommentarer var ägnade att väcka förakt och till och med hat som grundar sig på religiös intolerans.
Tynkky-pojken var ordförande för Sannfinländarnas ungdomsförbund åren 2015–2016. Han har fått mycket uppmärksamhet för sina tilltag. För några veckor sedan publicerade han en webbvideo där han lät sig pryglas iklädd endast ett höftskynke på trappan till Helsingfors domkyrka.
Aktionen var ett sätt att med en travesti på bönen Fader vår väcka opinion mot den "obligatoriska undervisningen" i svenska i finska skolor. Tynkkynen har också drivit en kampanj för att Finland ska utträda ur EU.

Jan 12, 2017

kan inte glömmas bort

Johannes Brofeldt.


Detta hufvud funderade sig allt på svenska.
Jan 11, 2017

det gå till spillo

en sannfinne Sebastian Tynkkynen brast i gråt i rätten:
Politisk häxjakt pågår mot mej.
Finns sant? nej.
den skribentens avsikt saknar betydelse för han har varit medveten om att de motsvarar kriterierna för brott, de är kränkande och utgör förtal, sa häradsåklagare Juha Karikoski i sin slutplädering.
Läs mer från här:
Flera sannfinländare fällda för hets mot folkgrupp - 6 domar på 6 år.
Sedan 2004 har det delats ut 42 fällande domar och Teuvo Hakkarainen är den sjätte personen som varit invald på Sannfinländarnas listor då han begått hatbrottet.

Dec 15, 2016

Det är journalisters plikt att sträva efter en sanningsenlig informationsförmedling

Vi följer etiska regler
 .. och annat höpöhöpö, pä finska.
Aktualitetsredaktionens chef Jussi Eronen och hans medarbetare journalisten Salla Vuorikoski sade upp sig på onsdagen. De hävdar att Yles ledning bett dem skära ner på journalistik som avslöjar missförhållanden.
!
God journalistisk sed bygger på vars och ens rätt att ta emot information och åsikter.
Titta på de journalistreglarna på denna tabell, och där läsas nummer ett: Journalister är i första hand ansvariga inför sina läsare, lyssnare och tittare. Dessa har rätt att få veta vad som händer i samhället.
Dessa regler gäller allt journalistiskt arbete. De har gjorts upp enbart för självreglering inom branschen. Reglerna är inte riktigt att som avsedda att utgöra grund för straffrättsligt ansvar eller skadeståndsansvar.

Dec 14, 2016

Dom som avgår i protest mot Yle-chefredaktören

som ett sätt att lämnar Yle.
Ylechef  Jussi Eronen som jobbat som chef för Yles aktualitetsredaktion lämnar uppdraget som "en reaktion på uppståndelsen kring bolaget".
Eronen har upprepade gånger kritiserat bolagets verksamhet. Efter Yles förvaltningsråds möte i går skrev han att förvaltningsrådet "journalistiskt sett verkar dövt, blind och förlamat". 
Eronen säger att han och chefredaktören Atte Jääskeläinen har alltför olika syn i yttrandefrihetsfrågor och att han därför inte kan fortsätta i sitt uppdrag.
Eronen avslöjar att han och vissa journalister i hans team ombetts att minska på rapporteringen om missbruk och missförhållanden.
Jag avslutar mitt arbete som chef på aktualitetsredaktionen eftersom min yttrandefrihet begränsats,
sa Eronen
Det här kan jag inte acceptera. Den första punkten av journalistreglerna slår fast att läsare, lyssnare och tittare har rätt att få veta vad som pågår i samhället.
Att kritiskt granska makthavare borde vara en central uppgift i Yle, skriver Eronen. Men under ledning av chefredaktören behandlar redaktionen politiker – framförallt statsminister – med silkesvantar, skriver han.
Ylejournalisten Salla Vuorikoski  har sagt upp sig själv.
Beskedet kommer strax efter att Jussi Eronen, chef för aktualitetsredaktionen, sagt upp sig. Vuorikoski skriver att det finns grundläggande problem inom Yle som måste lösas.
Vuorikoski har stått i centrum av uppståndelsen kring Yle och statsminister Juha Sipilä sedan hon skrivit en artikel om Sipiläs agerande som fick statsministern att gå till attack mot Yle.

Dec 9, 2016

The burden of proof

Aki Kaurismaki’s new film
The Other Side Of Hope (Toivon Tuolla Puolen)
has confirmed its Finnish release date of Feb 3.
The Match Factory handles international sales.
The lead actors are Sherwan Haji as Syrian
refugee Khaled, 
and (my old friend on the right
Sakari Kuosmanen
 as Wikström the salesman.
I believe: If the light in a real life, on the physical level fades away, at the same time, one kind of light on the other level will be come stronger, there at inside of the human. Also has been entrusted, If it's not come inside so, perhaps we can increase this specific light.
According to New Scientist one man Ed Boyden at the Massachusetts Institute of Technology and his team exposed mice to a light flickering at 40 hertz.
This triggered brain cells to oscillate together, creating gamma waves. After they had been exposed to the light for an hour a day for a week, the rodents’ brains contained fewer beta-amyloid plaques, which are hallmarks of the disease
An hour a day of light therapy has been found to break down Alzheimer’s-like brain deposits in mice. That’s a long way from it working in people, but because it seems a safe therapy, it could move quickly into human trials.

Dec 1, 2016

en sannfinne fick böter för hets - fortsättningsvis som riksdagsledamotensassistent

Det står ärr att en sannfinne fick böter, allt så 30 dagligt vite för hets mot folkgrupp.
Birkalands tingsrätt har dömt sannf. Terhi Kiemunki till 450 euros böter för hennes brott. Det var hets mot folkgrupp skriftligt.
Kiemunki meddelade att hon kommer att överklaga domen.
Hon dömdes för att ha förtalat och smädat muslimer som grupp i ett blogginlägg i mars. Kiemunki skrev bland annat att "islam hotar att förstöra demokratin".
Sannfinländarnas distriktsstyrelse i Birkaland avskedade Kiemunki från posten som vice ordförande på grund av förtroendebrist. Dock hon fortfarande är  assistent för sannfinneriksdagsledamoten Lea Mäkipää.

Nov 30, 2016

Svågerpolitiken i Finland igen

Det finns Yle (Finlands motsvarighet till Sveriges radio eller Svt, till exempel) som hade under förra veckan rapporterat att statsminister Juha Sipilä har kopplingar till det statliga gruvbolaget Terrafame, tidigare Talvivaara. Finlands regering har nyligen reserverat 100 miljoner euro för att finansiera den förlustbringande gruvverksamheten.

Men efter sen Yle publicerade i fredags en nyhet om att bolaget Kateras Steel som ägs av Sipiläs släktingar, bl.a. Sipiläs barn. I ett av de tilläggsprogram som lades på hyllan hade Yle intervjuat två jurister om huruvida Sipilä på grund av Katera var jävig då han var med och beslutade om en tilläggsfinansiering på hundra miljoner euro till Terrafame.
Statsminister Sipilä tystade ner Yle i Terrafamefrågan förra veckan. Enligt massmediauppgifter beslutade Yles ledning lägga programmen om Sipilä på hyllan efter att Sipilä hade skickat ett tiotal (exakt 17) meddelanden till en Yleredaktör på fredagskvällen. Statsministern hade enligt tidningen skrivit att han inte litar på Yle överhuvudtaget.
I de meddelanden som Sipilä skickade till Yle fanns också respons som statsministern hade fått av upprörda medborgare.
Mer, Yles ledning begränsade möjligheten till nya program i ämnet. Enligt tidningen fick programledaren Ruben Stiller i programmet Pressiklubi en skriftlig varning i tisdags för att han hade förberett fredagens sändning "i strid med den journalistiska linje som ledningen för nyhets- och aktualitetsverksamheten hade slagit fast". I varningen hotades Stiller med uppsägning om han inte följer ledningens linje.
Så på detta sätt statsministern tystade statliga mediebolaget.
Dessa finns uppgifter som omfattas av en ansvarsfriskrivning:
i Finland kommer ingen ta ansvar för sina handlingar, är det en tradition.
Snart allt fortsätter som tidigare. Det var en gång i Finland.


Nov 26, 2016

de  förbjudna bilderna

d
u har
vunnit med
dessa fall frän statsrådet.

Nov 23, 2016

Ett skämt? MTV i Finland befriat dom (tekniska assistenter) och ilska känslor

"Sverige är skiten", på svenska.
>i dag,
Finne helt enkelt inte vet hur man talar ut, men om hon behöver sig något att skriva för experiment, ser resultatet ut så här:
>
>

Nov 21, 2016

en sannfinne inför rätta för hets mot folkgrupp

tingsrätten i Birkaland behandlar i dag åtalet för hets mot folkgrupp mot Kiemunki. Åklagaren yrkar på bötesstraff för Terhi Kiemunki, sannf, för hets mot folkgrupp.
Enligt åklagaren förtalade och smädade Kiemunki muslimer som grupp i ett blogginlägg.
Det är viktigt att politiker inte stärker fientlighet mot andra folkgrupper, 
sa den åklagaren, häradsåklagaren Pasi Vainio.i dag.
Kiemunki skrev bland annat att
en kultur, religion och lag där våld mot heretiker är en självklarhet håller på att landstiga i Finland och Europa 
och det att
något sådant som moderat islam inte existerar.
att det inte finnas till?
I förundersökningen har hon ändå bestridigt allt detta brott.
Sannfinländarnas distriktsstyrelse i Birkaland enligt FNB avskedade Kiemunki från posten som vice ordförande på grund av förtroendebrist. Kiemunki är fortfarande ledamotsassistent för sannfinnes riksdagsledamoten Lea Mäkipää.
Mer saker ska komma inför rätta.

Nov 17, 2016

Mutta på bordet

Vilka alla betydelser förknippades med mat, föremål och blommor
Se på det - det goda och det sex-fulla livet ut i Nederländerna på 1600-talet?
Utställningen i Sinebrychoff Konstmuseet  begrundar frågor kring det goda livet bland annat med hänsyn till överflöd, moral, sex och förgänglighet.
Pieter Aertsen (1508-1575), Den förlorade sonen.
Enskilda motiv eller föremål elingt utställningtext kan symbolisera kulturella, religiösa eller samhälleliga värderingar och tänkesätt. Flera av dessa teman är fortfarande lika aktuella. Utställningen presenterar ca 50 nederländska, italienska och spanska stilleben från 1500–1700-talen. Bland annat är tillgången till matvaror samt överflöd teman som har berört människan i alla tidevarv och gör det än i dag.
Att måla stilleben blev oerhört populärt på 1600-talet, när det välbärgade borgerskapet började förvärva konst i protestantiska Nederländerna. Populariteten återspeglades också i den stora mångfalden av motiv. De förvandlades till allt från vardagens matvaror och digra målningar av dött villebråd till importerade produkter och verk som mästerligt framhöll materialismen i importerade produkter, såsom citroner eller nautilusskal. Framgången i världshandeln förde med sig spännande nya motiv i målningarna som också höjde ägarnas status.
Den botaniska forskningen gav upphov till rika och mångtydiga blomarrangemang som tilltalade ögat. Nya, färggranna tulpanhybrider var föremål för frenetisk handel till den grad att tulpanmanin till slut ledde till börskrasch. När det materiella välståndet ökade blev debatten om moral och reson en viktig del av kulturen. Därmed blev dödskallen som avbildats för medicinska ändamål ett centralt element i vanitasmotivet, som skulle påminna om livets förgänglighet mitt i det jordiska frosseriet.
Stilleben – Livet på ett fack 29.9.2016–8.1.2017

Nov 16, 2016

Ve er, ni era jävlar - unga sannfinnar jävlar

Nu ni gjorde det! - De sannfinländska unga kräver att lagparagraferna om hets mot folkgrupp och brott mot trosfrid stryks ur Finlands lag.
Ungdomsorganisationen motiverar sitt krav med att paragraferna i fråga är för mångtydiga. ?
Sebastian Tynkkynen leder de sannfinländska unga som vill stryka paragraferna om hets mot folkgrupp ur Finlands lag,
Och mer
De sannfinländska unga påstår att detta leder till att man av rädsla för rättsliga repressalier inte vågar tala om problem med deras rätta namn.
Detta är en lögn, förment att om problemet kan kunde inte talas med sina riktiga namn.

Organisationens ordförande Sebastian Tynkkynens inlägg om islam har lett till anklagelser om hets mot folkgrupp.
Av det sätt bara för att få veta, det rör upp ilska.

Tynkkynen har bland annat skrivit ett Facebookinlägg om att Finland borde stoppa ett fenomen han kallar islamisationen och begränsa muslimers rätta att resa in i Finland. Detta rör upp ilska också.
Sannfinländarnas ungdomsförbunds ordförande Sebastian Tynkkynen misstänks för hets mot folkgrupp.i brist på annat. Den sannfinländska riksdagsledamoten Teuvo Hakkarainen och MP assistent Terhi Kiemunki både misstänks nu för hets mot folkgrupp. Läs mer r.

Nov 14, 2016

Vad MC i allmänhetens ögon

Expressen träffade Jere Karalahti i Helsingfors (bli inte förvånade om hans hockeykarriär fortsätter efter jul).
En koppling till Bandidos, det ser illa ut i allmänhetens ögon?
Jag har inget att säga om det.
Blicken blir becksvart, enligt Expressen.
åh, att becksvarta.
Inte undra på.
Det gör ingenting, vad som "ses ut i allmänhetens ögon".
Det spelar ingen roll. Det gör inga odds. ...
Och säger jag bara att jag tycker att köra min squatMC.

Nov 12, 2016

Den tredje sannfinne ställas inför rätta

Närvarande finns på åtalas.
Först Terhi Kiemunki, sen Teuvo Hakkarainen, och nu kommer ordföranden för Sannfinländarnas ungdomsförbund Sebastian Tynkkynen.
Tynkkynen åtalas för hets mot folkgrupp och brott mot trosfriden.
Vi vet att sannfinländare sådana, som har fördomar om det svenska språket - de hör också till den mångkulturella idiotin.
Biträdande riksåklagaren har beslutat att väcka åtal mot Tynkkynen.
Åtalen gäller texter om muslimer och islam som Tynkkynen lagt ut på sin Facebook-sida.
Han är misstänkt för att hotat, förtalat och smädat en islamisk folkgrupp på grund av dess religion och för att i kränkande syfte ha smädat och skymfat sådant som muslimer håller heligt, meddelar biträdande riksåklagaren.
Enligt Tynkkynen håller man systematiskt på att stämma invandrarkritiska politiker inför rätta både för att de lyfter fram problem och för förslag att lösa problem gällande invandring och islam.
Och sen Tynkkynen säger att han är ytterst "bekymrad över yttrandefrihetens tillstånd" i Finland.
Nej, Sebastian.
Ni är inget annat än  promotorer av rädsla och hat.
och förhoppningsvis alla får inför domstolen med bara sina meriter.

Nov 10, 2016

#Michelle2020I am in favor. i need this world. det måste försvaras.
take any port in a storm; emergency does not read the law.
man ska förespråka om
- det finns så att nödsituation inte läsa lagen.


Nov 3, 2016

Karma

bild.
och sin vita vrede ...
och sin vita vrede kan komma hit.
Varför?
Därför att människa utföra sig din egen karma.
För dessa människor där kan inte få nägon effektiv behandling vid denna tid.
Orsaken ligger i vår uppfattning om mänskbild som inte når över från förrenatala till vissa stadier av själen, vad härstammar från själens inkarnationer.
Den framtida världen och dess förkommande människa bara kan hjälpa dom.

Nov 1, 2016

en sannfinne igen - inför rätta.

Här kommer nyheten: riksdagsledamot T. Hakkarainen åtalas för sin hatretorik - han medger att frågan är mycket allvarlig. Biträdande riksåklagaren enligt FNB har väckt åtal mot sannfinne-riksdagsledamoten Teuvo Hakkarainen för hets mot folkgrupp.
Hakkarainen misstänks ha gjort sig skyldig till brott genom att publicera en text om islam på sitt Facebook-konto. Där hotar och förolämpar han enligt åklagaren en folkgrupp utgående från deras religion, det vill säga islam.
Hakkarainen bestrider att han har gjort sig skyldig till något brott.
Det är en allvarlig sak att tröskeln för att väcka åtal har överskridits. Jag litar på det finländska rättsväsendet. Beslutet kommer i sinom tid, 
säger Hakkarainen i ett pressmeddelande.
Jag litar också på det finländska rättsväsendet- och jag är övertygad om att alla där får sin värda.

Vi kan päminnas att denna Hakkarainen skrev på sitt Facebook-konto i juli efter terrordådet i Nice att
... alla muslimer är inte terrorister, men alla terrorister är muslimer.
Åklagaren anser att inte ens en riksdagsledamots yttrandefrihet ger rätt till sådan hatretorik.
Hakkarainen säger att han blev chockad av terrordådet.
i en rättsstat är alla oskyldiga tills annat har bevisats, säger dom.

Oct 27, 2016

Once upon a time in America: "suddenly he really grabbed my but"

© Yle
some occurs ...
Miss Finland says that she and other contestants also attended parties with Donald Trump and his wife Melania.
Somebody told me there that Trump liked me because I looked like Melania when she was younger,
The former Miss Finland says,
It left me disgusted!
So now one former Miss Finland Ninni Laaksonen has added herself to the list of women accusing US Presidential Republican nominee Donald Trump of sexual harassment. And the national rail company VR now spends half a million euros fighting graffiti every year.
The former Miss Finland Laaksonen says that US Presidential Republican nominee Donald Trump groped her when she was competing in the 2006 Miss Universe contest held in New York City, according to the evening tabloid Ilta-Sanomat.
According to Yle Laaksonen told the paper the incident took place just before an appearance on the Late Show with David Letterman, with Trump and three other Miss Universe contestants.
Before the show we [Trump and the other contestants] were photographed outside the building. Trump stood right next to me and suddenly he squeezed my butt. He really grabbed my butt. I don’t think anybody saw it but I flinched and thought, 'what is happening?
Laaksonen told to I=S,
Former Miss Finland Bea Toivonen
 and Donald Trump
It was not so funny. Photo by Bea.
Perhaps this is the first time Laaksonen has talked publicly about the allegations,
Ilta-Sanomat writes, saying she had only spoken up after a call from the paper which had been contacting women known to previously have met the presidential candidate - who has had several allegations of sexual harassment leveled at him recently.

Oct 24, 2016

see the brains

D
alai told Matthieu Ricard
that the world needed
his guidance.
If they want you to be the happiest man,
be the happiest man,
He said, according to  The Independent.

The scientists believe that Matthieu Ricard is the world's happiest man. Because neuroscientist Richard Davidson hooked the monk up to 256 sensors as he meditated on compassion. yes! Dalai Lama has taken the view already in his book The Universe in a Single Atom - The Convergence of Science and Spirituality - that he supports scientific research of the brain.
Read more. in April 2015, His Holiness the Dalai Lama and Archbishop Desmond Tutu met in Dharamsala for a conversation about joy. The Book of Joy chronicles that discussion, and spreads the underlying message that to experience joy, you must bring joy to others.

Oct 22, 2016

den textraden om Nobel har raderat ut

Woodrow Guthrie(1912–1967),
han var den stora ideal
 av Bob Dylan.
där i sidatexten till Bob Dylans samlade låttexter stod det tidigare att poeten och artisten var årets Nobelpristagare i litteratur. Men på fredagsmorgonen var den korta textraden har försvunnit.
Man kan ju säga att det är oartigt och arrogant. Han är den han är, 
säger Svenska akademiens ledamot Per Wästberg.
?
Men det är jag som skulle ha kunnat berätta detta till ni.
Varför gör ni det som ni inte förstår?
För några dagar sedan uppdaterades på Dylans hemsida med en kort info om att han var årets mottagare av Nobelpriset i litteratur.
Till honom borde ha beviljats Nobelen Fredspris.


Oct 14, 2016

Bob, you got it!

In the autumn of 2008, the National Gallery of Denmark contacted Bob Dylan through his manager and Agreed to stage his first major exhibition in Copenhagen.
Regarded Dylan The Drawn Blank Series as a finished project (I saw it).
but they embarked on an entirely new series of paintings. It sparked a period of intensive work and creativity as Dylan produced a series of more than forty paintings in less than a year.
He does not write anymore but received the Nobel Prize, Nobel Peace Prize would also have been possible, I think so.


Oct 12, 2016

en tak för valbidrag

Finland skulle alldeles väl kunna införa ett högsta eurobelopp för kandidaternas valkampanjer i riksdagsval för att utjämna möjligheterna att bli invald i riksdagen. Det föreslår fyra forskare som i dag ger ut boken Kampen om makten.
i där forskare föreslår tak för valbidrag.
Jag har tänkt på samma sak
Dessutom tycker forskare att Finland skulle kunna använda sig av den jämkade uddatalsmetoden som används i Sverige så att antalet riksdagsledamöter partierna får bättre skulle motsvara röstningsresultatet i hela landet.
Boken Kampen om makten, på finska Kamppailu vallasta är skriven av forskarna Erkka Railo, Mari K. Niemi och Sini Ruohonen vid Centret för riksdagsforskning samt forskare Ville Pitkänen på tankesmedjan e2.
I boken beskriver forskarna hur valkampen utvecklats från efterkrigstidens klassamhälle ända till fjolårets riksdagsval.
Partierna efter kriget representerade jordbrukare och arbetarklassen eller de bildade klasserna och borgarna. Samarbete mellan partierna var svårt.
I riksdagsvalet 1958 röstade 80 procent i första hand på partiet, inte kandidaten. Med modernt språk innebär det att många befann sig i sin egen bubbla. På 1960-talet sprack bubblan för många. Folk flyttade till städerna och många jordbrukare flyttade från åkern till fabriken.
Nu enligt FNB ser forskarna liknande bubbeltendenser som skapats av de sociala medierna.
:D
De som är av samma åsikt i de sociala medierna är som de forna partitidningsläsarna, som lätt kunde välja innehåll som de själva höll med om. Politiker och medborgare möts i de sociala medierna på samma sätt som de gjorde under småskaliga stugkvällar på 1940-talet. 


troschock

med vissa bilder kan ha en viss typ av omedelbarhet.

Jag har skrivit om dnna bild, ett inlägg om ngt Laila Bagges så kallade troschock.
Dom dansar på - och nu här kommer illustrerat av tre stillbilder sammansatt till en animerad gif-bild.
Jag tycker om sex. alltid? äh nej, nej.
:D

Oct 5, 2016

inget i världen är väl svårare

å
hh,
finns där som belägenhet. ...
enligt Alf Rehn är det ledarens roll att kämpa för mångfald, och för kärringar mot strömmen, och för dem som är beredda att bryta med kulturens sätt att se på såväl världen som sig själv.
Detta är inte lätt, men det finns inget som säger att ledarskap skall vara lätt.
Tvärtom, ledarskap är det svåras konst, och inget i världen är väl svårare än att kämpa för dem som ingen vill kämpa för? Läs mer från hbl.

Oct 4, 2016

There was a proposition

It came as a new report claimed Hillary Clinton had proposed a drone strike to take out Julian Assange in 2010. Read more.
Yes, I remember this time everybodis talked about drones.
They used to threaten with those mentioned weapons..
... a new report claims that Clinton once proposed a military drone strike to take out Assange in a bid to silence WikiLeaks. Beside, one of Clinton's aides sent an email with the subject line ‘an state.cov memo on possible legal and nonlegal strategies re Wikileaks’In 2010,
Assange had already released records that divulged secret US documents about the war in Afghanistan in July and about the war in Iraq in October.


Sep 30, 2016

the biggest scientific breakthrough for some time

Now that you know, superbugs kill an estimated 700,000 people a year, among them 230,000 newborns. But, according to a recent British study, this number will rise to a staggering 10 million a year by 2050 – as many as cancer – if no action is taken. It could cost the world economy $100 trillion.
Copyright: University of Melbourne.
We’ve discovered that the polymers actually target the bacteria and kill it in multiple ways.
One method is by physically disrupting or breaking apart the cell wall of the bacteria. This creates a lot of stress on the bacteria and causes it to start killing.
citations by Shu Lam, a Malaysian PhD student at the University of Melbourne. She has confined herself to a scientific laboratory to figure out how to kill superbugs that can no longer be treated with antibiotics.
Lam tells that she has successfully tested the polymer treatment on six different superbugs in the laboratory, and against one strain of bacteria in mice. Even after multiple generations of mutations, the superbugs have proven incapable of fighting back.The reduction in toxicity is because the larger size of the peptide polymers, about 10 nanometres in diameter, means they cannot enter healthy cells.
We found the polymers to be really good at wiping out bacterial infections,
says Lam, who leads a half-a-dozen-strong research team.
According to The Telegraph cross-discipline work is still required to further reduce toxicity and work out the best way to administer the treatment, whether by tablet or injection.


Sep 28, 2016

Varje man har rätt att få ha fel i sina åsikter (men ingen man har rätt att ha fel om fakta).

Polisen begär den kontroversiella webbtidningen MV-lehtis frontfigur och grundare Ilja Janitskin häktad i sin frånvaro. Janitskin misstänks bland annat för hets mot folkgrupp, grov ärekränkning, penninginsamlings- och penningspelsbrott, sekretessbrott, olaga hot och upphovsrättsbrott och så vidare.
Jag delar inte er åsikt, sant, men jag är beredd att gå i döden för att försvara er rätt att hävda den, 
sa François-Marie Arouet de Voltaire,1694-1778.
Inget mer att säga. Brist på annat ..
(Helsingin Sanomat inte publicerade min kommentar)


Den drogfria unga

Unga i Finland använder alkohol och droger mer sällan än unga européer i genomsnitt, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd. Att dricka sig full är vanligare bland 15–16-åringar i Europa i genomsnitt än i Finland, och i Finland var dock mängden alkohol som de unga druckit på en gång (5,96 cl) klart större än det europeiska genomsnittet (4,70 cl).
Men alltså så kallade (sekakäyttö, på finska) blandbruk  av alkohol och mediciner är dock vanligare i Finland än i övriga Europa - detta viste blandbruk av alkohol och mediciner vanligare i Finland än i övriga Europa.

Blandbruket av alkohol och läkemedel har minskat bland finländska 15–16-åringar men är dock fortfarande lite vanligare i Finland än i Europa i genomsnitt och klart vanligare i Finland än i övriga Norden.
Det finns allt fler unga i åldern 15–16 år som inte alls dricker alkohol. I en internationell undersökning sade 26 procent av de finländska ungdomarna att de aldrig har druckit alkohol. Av de europeiska ungdomarna uppgav var femte att de aldrig druckit alkohol.
Också andelen rökande ungdomar i åldern 15–16 år har minskat stadigt under 2000-talet i hela Europa. I Finland är andelen unga som röker dagligen mindre än i Europa i genomsnitt, men större än i de övriga nordiska länderna.
Den vanligaste drogen bland ungdomar är cannabis. Användningen av cannabis och andra droger är ovanligare i Finland och de övriga nordiska länderna än i Europa i genomsnitt.

Huvudsyftet med den europeiska skolundersökningen är att producera jämförbara data över 15-16 åriga europeiska skolungdomars drogvanor. Med hjälp av datamaterialet kan man undersöka hur utbredd skolungdomars användning av alkohol, tobak och narkotika är samt förutse kommande trender i droganvändning, inte bara i Finland men även i andra Europeiska länder. Med undersökningen får vi även vetskap om hur utbrett penningspel har blivit bland ungdomar i Finland och i Europa.
Denna undersökning har utförts vart fjärde år sedan 1995 i 23-36 Europeiska länder. Det nyaste materialet samlas in under våren 2015. Med hjälp av undersökningen försöker man hitta svar på bland annat följande frågor:
Ökar eller minskar alkoholkonsumtion och tobaksrökning bland finländska ungdomar?
Hur vanligt är experimenterande med narkotika bland ungdomar?
Hur vanligt är penningspel bland ungdomar?
Varifrån får ungdomar tag på alkohol och droger?
Har ungdomars attityder gentemot olika droger skärpts eller blivit lindrigare?
Skiljer sig utvecklingstrenderna mellan flickor och pojkar?Sep 27, 2016

en sannfinne igen ställas inför rätta?

Hälsningar från Finland! en riksdagsledamot kan ställas inför rätta för att ha uppviglat till hatretorik mot muslimer och invandrare.
Polisen utredde ett inlägg, som den sannfinländske riksdagsledamoten Teuvo Hakkarainen, Sannfinne, har skrivit på Facebook.Det fallet har utrett som hets mot folkgrupp.
Nu polisen är klar med förundersökningen av riksdagsledamot Teuvo Hakkarainens skrivelse på Facebook i juli. En sannfinne kan åtalas för hets mot folkgrupp.
Polisinrättningen i inre Finland kommer att lämna över ärendet till riksåklagarmyndigheten för åtalsprövning.
Förundersökningen hänger ihop med en skrivelse som man publicerade på Facebook. Hakkarainen skrev inlägget på sommaren i den 15 juli 2016 efter terrordådet i Nice. Han påstod att alla muslimer inte är terrorister, men alla terrorister är muslimer.
Under polisutredningen till Hakkarainen är visad 50 frågor.
Bland annat Samlingspartiets ordförande önskar att Sannfinländarna för en diskussion om partimedlemmarnas rasistiska uttalanden. Han anser att även regeringspartierna borde diskutera de rasistiska uttalandena.
Sannfinländarna har allt skäl att diskutera rasism, 
sa Petteri Orpo.