Here we go

All band: Me, myself, I and Heikki (the bass player gets a job), we´ll take some gigs sometimes in clubs and other good places.
We ´re playing, `couse we like it. The subscription from here.
(Next gig 29.6.2011 - Get your ass at K-Klubi)
Next gig: 28.7 - Hiili, Aurinkoterassi). My regards.
Get your ass at Resistori-Klubi: Next gig: 29.9.2011 .. .. !
Next gig 1.5 at Kuopio Market Square at 14.00.
Next gig playing for Save the Rupla, 28.7.12 at Piispanpuisto (at Bishop´s Park of Kuopio).
Now: I´m gonna present some of my texts in three languages  with simple accompaniment at next TEXTfirst night.
Get your ass at Henry´s pub  15.1.2013 at 22h, for my please,..and the new gig: April 16nd.
I will get my ass and quitar to Lekkeri 13.4.2013 @ Helmi's birthday party with streetpunk.
the next time you will see me in Kuopio will be 26th May 2013. there comes a gig ... at Pushkin's statue to start at 12:00.
Next gig playing for Save the Rupla, 23th November 2013 at Rupla. Starts at 14:00 -> Get your ass on there where occurs!
Nästa min spelning ska finnas på Nykterhetshuset 2014/12/04 (kl 11:00) i Kuopio. Hör du, som nya arbetarklassmusik, några bra låtar.
The Next gig will be May 1, 2014 on Kuopio Market Square's stage at 9.00.
.. and you will also see me in Kuopio on the gig-stage at the lake of Valkeinen about at fourte
en May 1, 2014.

hemmagården på onsdag, den 28:e dagen kl 21 i denna månad ->
Ro sitt röv hit och se:
The Old Union Band.
The solo-gig on the Kuopio's VR-Magazine at 8/08/2015 Saturday. There will be some kind of antifascist theme. Get your ass there at 19:00. The next gig at same place at 29/8/
den spelningen på Kuopios marknadstorget den lördag, 12 september (2015) klockan 11 framåt.
det kommer att
finnas upproret nu!
Live at BilliardCenter oct 30, 2015. The FridayBand.
scenen 6 augusti `16 på Peräniemenkasino i Kuopio.
Följande gig på scenen 12 augusti `17 vid Peräniemenkasino i Kuopio-stad.
Jag har startat nya soloalbumsinspelningar.

Ps. Someone did ask,
my first album The Desert Songs is sold out.
I `m sorry.
(we are working with the new material)
(Update 20.9.11: Heikki has left the band.)
(Update 08.7.12: ROH Band Mark II works)
(Update 30.3.14: The Old Union Band has been formed)
(Update 30.8.15) the newly named: Fridayband.

14 mars 2018

med att respektera hans minne

Svarta hål är en passage till ett annat universum,
sa Stephen Hawking.
Stephen Hawking (1942-2018) forskade i teoretisk kosmologi och kvantmekanik.Hans vetenskapliga verk behandlar bland annat den allmänna relativitetsteorin och svarta hål.
Svarta hål är mer bisarra än något som författarna som skriver science fiction kunde ha tänkt ut på egen hand.
Hawking föreläste i Stockholm år 2015. På den tiden var han en matematiskt definierade av de parallella verkligheter av existens. Hawking var också med om att utveckla en modell som visar att universum inte begränsas av tid och rum.
Han gjorde många slutledningar. Till exempel Stephen Hawking testade sig själv med en tyngdlöshetssimulator i april 2007.
Han deducerade att medan svarta hål slukar det mesta de kommer åt,
läcker hålen långsamt ut strålning. Nu denna strålning har döpts till Hawkingstrålning.
Stephen Hawking är död
- hände av en slump - på samma dag än  Albert Einstein föddes 14 mars 1879 i Ulma i Tyskland.


12 mars 2018

netsamhällsomstörtande

krutdurken - finns det en kritisk situation som kan framkalla ett plötsligt utbrott. Vi var denna krutdurk.
Jag kom till netscenen för 23 år sedan.
Nu hör jag om skadorna på hjärnan på webben. Se om som hjärnforskare: sociala medier gör hjärnan ledsen
eller det gör inte.
en hjärnforskare lyftar fram sambandet mellan sociala medier och psykisk ohälsa bland unga. Under en relativt kort tid har tiden som ungdomar ägnar åt att titta på skärmar ökat explosionsartat. Under samma tid har man märkt en ökning i ångest, depression och psykisk obalans bland unga.
Kanske sociala medier har revolutionerat vårt sätt att se på relationer.
Jag kan ha förlorat tid, kanske för mycket,
men jag ser inte negativet på nätet, inte alls.

7 mars 2018

se alla som åtnjuter av frälsens ära

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori skrev i sin blogg att förvaltningsmodellen med 18 landskap förvärrar byråkratin på ett aldrig tidigare skådat sätt. Han skrev att reformen sannolikt faller i sin nuvarande form, och att något landskapsval aldrig kommer att ordnas.
Vapaavuori är också oroad över den intressekonflikt som uppstått. Samma intressekonflikt finns också i andra städer, men i Helsingfors fall är följderna riksomfattande.
Han ser stora intressekonflikter och tror inte att landskapsvalet blir av, skrev han.
Vapaavuori har redan länge uttryckt missnöje över både vård- och landskapsreformen. Han tror att förvaltningsmodellen med 18 landskap kommer att förvärra byråkratin ytterligare. Som Helsingfors borgmästare påtalar han konflikten mellan hans eget partis linje och Helsingfors linje.
Han har aldrig tidigare, sa han, varit tvungen att välja mellan staden och samlingspartiet (Nationella Samlingspartiet r.p).
Om landskapsreformen förverkligas, införs det ytterligare en förvaltningsstruktur vid sidan av riksdagen och kommunerna. 
Enligt Vapaavuori kan det leda till att samma personer kan komma åt att påverka beslutsfattandet på tre nivåer: i kommunerna, landskapen och i riksdagen.
För ministrar finns det ytterligare en fjärde nivå.
I mitten av nivåerna ska skapas frälse för politruks, skrev han.
Där skrivits som  "politrukkirrälssi" - uttrycket finns ett extremt hårt språk på finska. Mer: han är rädd för mycket om visse flöde till de nya myndighetersplatser, som öppnas snart.

6 mars 2018

äntligen rätssalen

å
klag,
uppgifvit
som anledning anmält att ...
Martin Timell, tidigare programledare och profil på TV4, åtalas misstänkt för våldtäkt. Vill man bara att det ska komma till en granskning, jaså.
Förresten, jag tycker inte om hans ansiktsuttryckt.
I samband med #metoo-kampanjen framkom flera anklagelser mot Martin Timell om sexuella trakasserier. Han togs senare ur tjänst och i oktober i fjol avslutade TV4 allt samarbete med honom. Kanalen valde också att plocka bort samtliga program av Äntligen hemma ur tablån och från kanalens playtjänst.
Men namnpubliceringarna i media av flera offentliga personer, som anklagades för sexuella trakasserier och övergrepp i samband med metoo-rörelsen, har varit omdebatterade på senare tid.
alltså Martin Timell nekar  också till brott enligt åtalet och han vill inte kommentera sin anmälan vidare.
Denna övergrepp ska ha skett under en fest i Stockholms skärgård i september 2008, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.
Under förundersökningen har förhör hållits med målsäganden, den misstänkte och ett flertal vittnen. Enligt pressmeddelandet åklagaren har funnit att den samlade bevisningen är tillräcklig för åtal.
Timells advokat Hanna Lindblom sade då att han "tillbakavisar allt som om möjligt kommer att läggas honom till last."
Expressen var först med att publicera namn på Martin Timell, men dagstidningar och tryckta medier omfattas inte av Granskningsnämndens verksamhet, utan av Allmänhetens Pressombudsman. Martin Timell vill inte svara på om han PO-anmält några medier.

min pappas yxa

Tittas på det nu i videoannonsen.
Skogar har alltid spelat en viktig roll för vardagen, för oss finländare. Vi har använt trä för att bygga allt från hus till bastu, laga mat och hålla oss varma under de kalla vintrarna.
Vi har kallat våra skogar som grön guld....
Allt vackert, men om det bidrar till (exemple) alkohlin försäljningen, att spåra dit i framtid med som dålig karma. Dessvärre.


27 feb. 2018

den känslan för andens verklighet

Sarana (gångjärnet, på svenska)
av Katariina Souri
Katariina Souri har skrivit en riktigt bra bok om sitt liv och från visse allmenlig, vetenskaplig medikalisering: i som finska tv-programmet hon talade om sitt egett uvtvedllingsväg.  Det påminde mej om medvetenhetens själ, kraftigt.
Vad är det?
Det menar fulla medvetenhet om sig själv och sina handlingar.
Medvetenhetssjäl kallar Rudolf Steiner det väsensled som nu gör sig gällande inom männi- skans andliga evolution. Vi uppnår en ny identi- tet men betalar ett dyrt pris: den gamla helheten av tanke, känsla och vilja går förlorad. I och med denna förlust slutar också grupptillhörigheten som människan hittills upplevt som.
att ersätta en tänkt ande genom den verksamma anden innebär i denna tid att förnimma det grundläggande kravet i det sociala, 
enligt Rudolf Steiner.
i och med denna förlust slutar också grupptillhörigheten som
människan hittills upplevt som en självklarhet – hon blir antisocial.
Vad vi behöver i helhet för en sund gemenskapsbildning.
Något av det viktigaste som var och en kan arbeta fram med hjälp av medvetet sammanhang mellan tanke, känsla och vilja. Det är denna väg. Jag vill påpeka att allt detta på andra ord står i Souris boken Sarana (på finska).
©Aksel Gallen-Kallelan 
Vad Souri sa var en stor påminnelse om Kalevalas berättelse,
hur Sampo ska bryta sig ner i små shards över hela världen.
Rudolf Steiner sa i sin tur att Sampo är en medvetenhetssjäl.
Rudolf Steiner  (1861-1925) varnade för medikaliseringen, i framtid det kommer att försöka förhindra utvecklingen av medvethetssjäl.
Kortare det samma:
På det viset medvetenhetssjälen kan övervinna sin antisociala natur och inleda en dialog med världen. Denna dialog innebär att människan förnimmer världens gång i sig själv och på det sättet enligt Steiner kan lära sig att upptäcka dess insida.
Det är den som utgör hjärtat i den själsliga mognaden, genom att man kultiverar denna övning,
Katariina Souri är känt bland annat som manusförfattare, målare, modell, konstnär och kolumnist - och en gång i världen hon har funnists även utsetts till officiell beskyddare till Hangös Pride Festival.


24 feb. 2018

Köp aktier av en farlig nervgiftfabrik

... och demens.
stöd giftethandeln med döden.
Alkoholbolaget Altia listas på börsen
Det finns ingen methamphetamin-aktiealternativ, ej kokain-aktieemission. Här kommer Kossu-aktien. Köp det!
Finskn staten bjuder ut aktier i Altia till allmänheten samtidigt som bolaget listas på Helsingforsbörsen. Altia är hittills helt och hållet statsägt.  Personalen uppgår till cirka 700 personer.
Bolaget föddes då det statliga alkoholbolaget spjälktes upp i å ena sidan butikskedjan Alko och å andra sidan Altia som importerar och tillverkar alkoholdrycker.
Mätt i volym är Altia störst i Norden på marknaden för alkoholdrycker.
Nu har alla finländare en möjlighet att bli delägare i ett företag med verksamhet som bygger på inhemska råvaror,
Aktien, med som Kossu-osake (på finska) har väckt intresse var än man har rört sig, 
sade det mycket entusiastiskt näringsminister Mika Lintilä som ansvarar för statens ägarpolitik.
Dom ser upp till sprit av märket Koskenkorva: nya aktier är namngivna som Kossu-aktien, på finska Kossu-osake.
Men Jag hör det definiera med viss påstridighet.
Se ovan!

23 feb. 2018

strövtågen

Tarot painted from Salvador Dali
the Bogomils were as an independent gnostic movement of true Christians, who knew to penetrate into all layers of Bulgarian and later also Byzantine society.
Bogomilism (Bulgarian: Богомилство, Serbo-Croatian: Bogumilstvo/Богумилство) was a Christian neo-Gnostic anf typical dualist sect founded in the First Bulgarian Empire by the priest Bogomil during the reign of Tsar Peter I in the 10th century.
Although there are few concrete remnants of the Bogomil era, between 950 and 1450, someone emphasized that the Bogomils still continue to live in the collective consciousness of the Bulgarians and that Bogomil thinking has nestled, among other things, in the highly developed thoughts of the Bulgarians on health and in their administration of justice.
Perhaps,
it most probably arose in what is today the region of Macedonia as a response to the social stratification that occurred with the introduction of feudalism and as a form of political movement and opposition to the Bulgarian state and the church.
The survival of ancient gnosis no doubt made the area particularly attractive to Bogomil preachers from Bulgaria who penetrated the spiritual and cultural life of the Languedoc in the twelth century. The Grail was somehow coming home. These ideas were seized on with alacrity by Jan van Rijckenborgh.
Long before (in van Rijckenborgh's past live) Cathars extended the Bogomil ideas, and were able to crown their understandings with even further refinement. the Bogomils are called the Cathars of the East.
However,
Religious secret knowledge, search for divine knowledge, what is this?
all that, associated with the word Gnosis.
However, what does it mean to experience gnosis inside oneself? Still we have possibility of change, to find out, have to turn to the source from which Gnosis rises.
Gnosis means “divine knowledge“. Gnosticism has survived until today.
Gnostics are people who search for this divine knowledge. It has been the meaning of some kind of source, bright sense to me for all my life.


21 feb. 2018

the king of the reapers

 'Thus far and no further'
Here comes one study.
It does remind us exsept alcoholics have shorter life expectancies that the most of those alcoholics live ill life with dementia.
Excessive alcohol use increase your risk for all types of dementia, sure, particularly early-onset dementia, by the journal Lancet Public Health: Contribution of alcohol use disorders to the burden of dementia in France 2008–13. Although many studies have shown a strong association between excessive alcohol use and dementia, this study is unique in its findings about early-onset dementia
According to this Lancia´'s text alcohol use disorders were strongly associated with dementia onset for any case definition of dementia, and when the full sample was considered with all exclusion criteria introduced among previous covariates. In other sensitivity analyses in older study populations selected on Jan 1, 2011, alcohol use disorders remained strongly associated with late-onset dementia.
The study looked at over 1 million adults released from French hospitals between 2008 and 2013 who were diagnosed with dementia, a clinical syndrome characterized by a progressive deterioration in cognitive ability.
Using data from the French National Hospital Discharge database, the researchers found that alcohol-use disorders were diagnosed in 16.5% of the men with dementia and 4% of the women with dementia -- over twice as much as in those without dementia for both sexes.

19 feb. 2018

den ödesdigra saken - där står ord mot ord

Törhönen intervjuades (på finska) i programmet Arto Nyberg.
När i Yles nyhet där var 20 kvinnor berättar på tv att professor trakasserat dem,
professor Lauri Törhönen har skickat ett kort pressmeddelande i som bedde han om ursäkt.
Så i det förflutna Törhönen tillbakavisar trakasserianklagelser:Yle publicerade den artikelen där flera, de flera kvinnor berättade att regissören och professorn Lauri Törhönen har antastat dem och att hans trakasserier har pågått i flera års tid.
Det kan ha varit någon annan än jag, 
säger denna man nu.
Törhönen tillbakavisar trakasserian-försklagelser:
i går han uppträdde första gången i offentligheten sedan anklagelserna blev god kända.  Han intervjuades i programmet Arto Nyberg.
Sen programledaren Arto Nyberg frågade om påståenden som att Törhönen med våld har kysst kvinnor och kommit med direkta förslag om sex.
Nej, 
svarade Törhönen.
Det har då varit fråga om någon annan än mig.
Någon annan än Lauri?
Mannen vet dig själv!

13 feb. 2018

fortfarande #metoo

Endast en fjärdedel av alla fall av sexuella trakasserier i arbetslivet anmäls till chefen eller annan representant för arbetsgivaren, Det visar klart från den enkät som Finlands näringsliv.Taloustutkimus gjorde den EKs enkäten.
Enkäten omfattar 2 128 personer i åldern 18-64 som i medlet av januari svarade på frågor om huruvida de själva blivit utsatta, vem det är som trakasserar och hur de som utsatts för trakasserier därefter agerar.
Unga kvinnor tvingas ta emot mest
Sju procent av dem som svarat på enkäten uppger att de utsatts för sexuella trakasserier på jobbet under de två senaste åren.

Könsfördelningen är ojämn; av kvinnorna har 12 procent och av männen två procent upplevt sexuella trakasserier. För det flesta alla fall stör en kvinnlig kollega sexuellt med en manlig medarbetare.
Det tar inte så dåligt förut. För en snabb koll i sociala medier visar att det är något som stör folk rätt rejält.
Enkäten visar att det i de flesta fallen är fråga om en kund som trakasserat en anställd, men arbetskamrater och chefer står också för en del av trakasserierna.
Unga kvinnor utsätts för mest sexuella trakasserier på jobbet – de flesta fallen anmäls aldrig.

9 feb. 2018

He can say nowWhat were your first impressions of the Beatles? Fun, just by asking about Quincy Jones, by Vulture.
That they were the worst musicians in the world. They were no-playing motherfuckers. Paul was the worst bass player I ever heard. And Ringo? Don’t even talk about it. I remember once we were in the studio with George Martin, and RingoJones arranged a version of “Love Is a Many-Splendored Thing” for Starr’s 1970 solo debut album Sentimental Journey, which was produced by the Beatles’ frequent collaborator George Martin. The song, and album, are more than a bit gloopy.  had taken three hours for a four-bar thing he was trying to fix on a song. He couldn’t get it. We said, “Mate, why don’t you get some lager and lime, some shepherd’s pie, and take an hour-and-a-half and relax a little bit.” So he did, and we called Ronnie Verrell, a jazz drummer. Ronnie came in for 15 minutes and tore it up. Ringo comes back and says, “George, can you play it back for me one more time?” So George did, and Ringo says, “That didn’t sound so bad.” And I said, “Yeah, motherfucker because it ain’t you.” Great guy, though.
So he said.
I agree, the world's most overrated band is the Beatles.
post scriptum,
I don't like Eric Clapton or Bono.2 feb. 2018

Thrill rides on the planet

Zeb
it brings me mojo - forever.
​We used to show, that something happened a very long time ago and is difficult to remember clearly: Blues tells all from those times long time ago.
it can be 3 o'clock at night
I can't wait when the levee breaks, I will call you now, my baby.
Weighs it now, who is this to attract?
I live in the mindle of my most lonelyest moment in life.
the light comes, but how.
Where does posttraumatic stress come from, from the past
but right even from the very beginning of the previous life?
Yes, it goes so. Karma will hit the man.

31 jan. 2018

den blå månenen ska komma därfirån

i den bilden den gröna
linjen visar ekliptiken
- Jordens orbitalplan projiceras
på zodiakens konstellationer.
Mer information om vad jag kommer att erbjuda längre fram,
men det kommer på natten i Finland.
Titta på himlen.
Det spelar någon roll om människa sig själv känner att han är en del om veklighet av detta universum -  eller finns bara en flyktig psykereaktion.

Fenomenet beror på att månens omloppstid runt jorden och tiden mellan två fullmånar är lite kortare än en genomsnittligt lång kalendermånad.
Eftersom det är 31 dagar i januari så har månen lite extra tid på sig, men det är långt ifrån varje lång månad som vi får se två fullmånar, så enkelt, eller hur?
Det skriver Nasa på sin webbplats om månforskning, där fenomenen förklaras närmare.

Här kommer Norges nya nationella symboler

Där kan man se om lite ilska ut och inuti.
Norges Kjetil Jansrud, Aksel Lund Svindal och Henrik Kristoffersen har redan demonstrerat att finnas mycket stolt för Tyr-run-plagget på lanseringssekvensen.
Det lockar nu uppmärksamhet är att plaggen har Tyr-rune och Leben-runa i mönstret. Symbolen har använts av nazistiska organisationer under en lång tid. Tyr-runa används också som logotypen för den nordiska motståndsrörelsen. Den nationella socialistiska organisationen hade ett varumärke i Lillehammer tidigare förra året.
Det är VG som först uppmärksammade fall.
Det är bara användningen av körmärken, 
som dom säger till VG.

Norwegians take their knitting seriously. With each Games, both the sweater and its knitting pattern are available for sale to the public.
Some knitters vowed to track down the sweater design and knit it anyway. and the manufacturer, Dale of Norway, according to New York Times decided not to remove the sweaters from the production line.

29 jan. 2018

Game over, we have a new-old president

I like this article by The New York Times.
President Sauli Niinisto of Finland was elected to a second six-year term on Sunday, avoiding a second-round runoff by capturing 63 percent of the vote. Fine!
The far-right candidate, Laura Huhtasaari, a creationist populist inspired by President Trump, also declared victory, despite securing just over 6 percent of the vote.
“We’ve won already,” this True Finns said on live television before many of the votes had been counted. We are going to be the new normal, she said of her party, the True Finns Party.

But the closest competition for President Niinisto came from Pekka Haavisto, a gay, left-wing Green who reached a second round against Mr. Niinisto in 2012 — a campaign that enchanted liberal-minded celebrities and electrified younger voters, especially in Helsinki.
This time, Mr. Pekka Haavisto’s aura had partly vanished, as had a number of the celebrity campaigners. Some political observers suggested that Mr. Haavisto was running with an eye on the 2024 election, reluctant to challenge Mr. Niinisto head on because of the incumbent’s popularity after a largely error-free first term.
?
Maybe he does not never back to his glory days..
This is the true, Finns also no longer considered a gay candidate a novelty, after significant legal changes in favor of gay rights over the last few years.

26 jan. 2018

Man sade att "rasistclowner"

Antirasistclowner - bild från svd.se
Ny-nazist får skärpt straff för omtalad misshandel - gorde han det brottet med sina rasistiska motiver. Broroffret var en vetat antirasist.
Helsingfors hovrätt skärper straffet mot nynazisten Jesse Torniainen. Hovrätten dömer honom till två år och tre månaders fängelse för grov misshandel.
Helsingfors tingsrätt dömde Torniainen i slutet av 2016 till två års fängelse för grov misshandel. Sedan tingsrättens dom i fallet har Torniainen dömts för misshandel i samband med en fotbollsmatch och så har nynazistiska Nordiska motståndsrörelsen.
Den omtalade misshandeln ägde rum den 10 september 2016 på Stationsplatsen i centrum av Helsingfors. Torniainen var där för att tillsammans med andra medlemmar ur nynazistiska Nordiska motståndsrörelsen dela ut tidningar.
Det brotofret Jimi Karttunen, en drogaddict, berättas ha spottat på gatan framför dem och kallat nynazisterna för "rasistclowner". Några sekunder senare kom Torniainen springades från ett tiotal meters avstånd och gjorde en hoppspark mot Karttunens bröst. Karttunen föll bakåt mot asfalten och ett vittne har berättat att en blodpöl bildades under hans huvud. Karttunen fördes till Tölö sjukhus där han var intagen i fem dagar.
Torniainen hade ett rasistisk motiv att använda våld, domstolen bestämde sig nu.

24 jan. 2018


V
indarna vänder sig till sydväst.
Värmen återgår till marken som är frusat.
Denna jord blev fruset
när nazisten steg
På sanning varje dag
en blank tittor på människans ögon,
lands 100 år.
Huvudsaker.
Mannen kom från north
Härstammar från.
Lukten av regn.
Mannen log.

23 jan. 2018

en sannfinne igen fick böter för sin het skriv mot folkgrupp

Han är en sannfinne Markus Jukarainen som sitter i Kuopios kommunalrådet i sin egen grupp - fick böter allt så 40 dagligt vite för hets mot folkgrupp.
Östra Finlands tingsrätt har dömt Jukarainen till 240 euros böter för hans brott. Det var hets mot folkgrupp skriftligt.
Han dömdes för att ha förtalat och smädat muslimer som grupp i ett blogginlägg i mars. Jukurainen skrev bland annat att "islam hotar för alla av oss".
Markus Jukarainen hade dragit åtal - och nu fick domen - för sin hatretorik - Han misstänks ha gjort sig skyldig till brott genom att publicera en text om en arabisk asylsökare på sitt Facebook-konto. Där var som fallen i som den asylsökanden orkades skulle returnera till sitt hemland.Det förgäves.
Jukarairainen bestrider att han har gjort sig skyldig till något brott.
Savolax är ett historiskt grevskap i östra Finland, och Kuopio (ursprungligen Cuopio stad eller koppstad) dess huvudtsad.

22 jan. 2018

Accepterar vi daglig racism?

Vardaglig rasism är begreppet rasism.
Det handlar om socialarbetare och ett "tankbesättning", som tillhör en större grupp än öppet för rasister.
Katju Aro vill veta vad vad det menar när det kallas ett "tolkunihminen", på finska.
Jag vill översätta det: förnuftiga man, men detta ämne är mycket känslig.
Aro, som  grunda finska Feministpartiet sommaren 2016, utmanar nu presidentkandidaterna att fördöma rasismen på klarspråk.
Människorättsfrågorna är värdelösa om man inte står upp och försvarar dem just då de är som mest hotade. Det har vår nuvarande president inte riktigt insett när han talat om två ytterligheter i migrationsdebatten, 
sa Katju Aro i HBL.
Presidentens specialmedarbetare ville att Aro skulle kontakta HBL och be tidningen ändra citatet, vilket hon inte gick med på. Enligt kansliet hade president Sauli Niinistö inte använt ordet "ytterligheter".
Men Feministpartiet vill höra hur presidentkandidaterna skulle förbättra vad man kallar den mänskliga tryggheten eller säkerheten. Man anser att den borde vara det primära målet för Finlands säkerhetspolitik.
Kan man handla om de extremiteterna huvudena av invandringsdebatten?
Finlands presidentkansli försökte påverka för detta uttalande som ordförande Aro gett i en intervju med Hufvudstadsbladet, hävdar nu Feministpartiet.
Feministpartiet ställer varken upp en egen presidentkandidat eller ställer sig bakom några av kandidaterna. Nu väljer partiet och dess ordförande Katju Aro att gå ut med en incident som inträffade i början av hösten.
Aro påstår att hon fick ett personligt mejl från presidentkansliet efter en intervju i HBL den 24 september. I mejlväxlingen som uppstod ombads hon att i efterhand ändra på ett citat i intervjun.
Partiet meddelar att man vill berätta om händelsen innan Finlands nya president väljs.
När man tog kontakt från presidentkansliet, red.anm. hajade jag till. Trots den artiga tonen i mejlen upplevde jag det som ett försök till att utöva påtryckning, 
säger Aro i ett pressmeddelande.
Feministpartiets meddelende (på finska) hittas i sin blog.

Varför klamra sig fast vid orden, vill jag fråga?

19 jan. 2018

Seguimos igual y Su (pope) perdón sigue siendo vacío

The Yard of Catholic school in Australia.
Como si uno hubiese podido sacarse una selfie o foto mientras Karadima me abusaba a mi u otros con Juan Barros parado al lado viéndolo todo, 
dijo Juan Carlos Cruz.
Now survivor Juan Carlos Cruz says his words are just "empty headlines", when Pope Francis apologized Tuesday to Chilean victims of sexual abuse by priests for the "irreparable damage" they suffered,
They never come with concrete actions, which is what the world would expect.
Pope Francis was faced unprecedented protest and opposition on his tour of Chile.
Massive protests have erupted on the streets of Santiago, and three churches were torched overnight, including one that was burned to the ground.
According to Reuters the Vatican found Fernando Karadima guilty of sexually abusing minors and just sentenced him to a life of penance and prayer.
Chilean prosecutors investigated Karadima, but dropped the charges because the statute of limitations had expired. The judge handling the case stressed that it didn't collapse for lack of proof.
Bishop Juan Barros is pictured here flanked by protesters at the Osorno cathedral on March 21, 2015. He is accused of covering up for one of the nation's most notorious child molesters.
Barros attended a Mass celebrated by Francis on Tuesday in Santiago. Upon exciting, Barros told local media:
Many lies have been made about me.
He again said he did not witness any abuse by Karadima.
!

18 jan. 2018

sex issues are shick things - just here

According to new study by Superdrug Online Doctor we Europeans are getting feel shame about our sexuality.
To learn more, we surveyed 1,000 Europeans and Americans to see what can make sex so nerve-wracking rather than pleasure-inducing, said study.
The study found that compared to American men; European men are more anxious about masturbating, dirty talk and oral sex.

According to women, a majority said they thought 69-ing, oral sex, and anal were better pleasures for their partners and men typically agreed.
The positions fall in the favor of women on the missionary position, spooning, and cowgirl. Just over 1/10 women find anal sex more favorable to them, however legs up tabletop were pretty close, with the favorability just barely teetering in favor of men.

15 jan. 2018

med vegetabaliska fyllda tomater

Ugnsbakade fyllda italienska tomater men ny med bondbönor.
Bondbönor blir en fantastisk, aromatisk puré. Det kan göra så utan köttfärs med  bondbönor. Det viktiga är att baljorna är spänstiga och fulla med väl utvecklade bönor.
Här kommer det kortaste receptet någonsin på den här bloggen.
Alla de gamla recepten fungerar så att köttfärs bara ersättas av bondbönor.
Färska och nyligen tillagade bondbönor är en delikatess. En liten näve av de fina, aromatiska bönorna på eller i nästan vilken rätt som helst – precis som de är – känns både rustikt och lyxigt på samma gång.
Bondbönor är kanska bra och nyttiga och relativt rika på många proteiner. De gör vegetariska rätter matigare och är ett utmärkt sätt att ersätta av kötträtter i maten, såsom grytor och pasta.
Jag har läst det från web-sidor att bondbönor är relativt resistenta mot frost och kan finnas färska i butiken från juli ända till oktober.
Bondbönor kan ätas både färska och torkade. De senare har ofta importerats från Mellanöstern och har en brun färg och måste blötläggas före tillagning.
Du kan bringa hit och/eller kommentera recepter - med fria känslor.

13 jan. 2018

oh, shit, make your own shithole country clever by welcoming those who can think what they say

Reached for comment about the article, White House spokesperson Raj Shah does not deny the "shithole countries" -remark, but instead is saying in a statement that president Trump is fighting for permanent solutions that make their own big shithole country stronger by welcoming those who can contribute to their society, grow their
"economy and assimilate into our great nation", 
according to CNN.
Is this Trump self so called a permanent solution?

Then, you can see an advertisement for H&M clothing storesfeaturing a black child wearing a sweatshirt that reads Coolest Money in the Jungle. Some online claimed that while the ad was likely an oversight, it was also tone deaf and racially insensitive.

H & M has allready flirted with racism before, see this joke -> ->

6 jan. 2018

den Gubben är den bäst

Vem är finländarnas mest favorit presidenter? Jag gissade det, Kekkonen!
Enligt Stiftelsen för kommunal utveckling kommer Gubben först.
Det institutet förklarade att finländarna tycker mest om Urho Kaleva Kekkonen  (född 3 september 1900 i Pielavesi i Norra Savolax, död 31 augusti 1986 i Helsingfors) och sen Sauli Niinistö. Opinionsundersökningarna lovar att Niinistö väljas på ett ensidigt val.
Nästan hälften, 49 procent, av de som svarade på enkäten placerar Kekkonen bland de tre mesvåt uppskattade presidenterna.
Drygt tusen personer intervjuades för enkäten som gjordes av Kantar TNS i början av december. Felmarginalen är knappa tre procent åt båda hållen. Skillnader mellan partitillhörighet finns också, ofta uppskattas den egna presidenten mest.Till exempel Centerns anhängare är särskilt fästa vid Kekkonen, Niinistö, j. K. Paasikivi.
UKK var den dominerande politikern i Republiken Finland under stora delar av tiden efter andra världskriget. Kekkonen var jurist och representerade partiet Agrarförbundet, numera Centern. Han var riksdagsman 1936–1954, riksdagens talman 1948–1950, justitieminister 1936-1937 och 1944–1946, inrikesminister 1937–1939, Finlands statsminister 1950–1953 och 1954–1956 samt Finlands president 1956–1982. Före andra världskriget var UKK även idrottsman och ordförande i Finlands Friidrottsförbund, rapporterar Wikipedia.
Han var en stor ledare.

2 jan. 2018

Varför?

Finlands största dagstidningen skickar hälsningar till beslutsfattare.
Symptomfri med alkohol. Nej, det finns inga eksistera sådana saker.
alkohol var länge uteslutet, en tabu-sak, men härifrån som föddes det så djupt.
och
långvarigt drickande under ungdomsåren orsakar ändringar i hjärnans funktion. Man kan fråga sig om man borde ingripa kraftigare i ungas drickande?
Där finns i Finland ca 500 000 alkohilister. i Sverige finns det ca 1,5 miljoner människor som påverkas negativt av en närstående persons drickande och ca 380 000 barn som har minst en förälder med alkohol- eller drogproblem.
I dagsläget nås bara några få procent av stödinsatser.
Syftet med Anhörigstödet är att nå ut till fler anhöriga med nya internetbaserade program som bl a innehåller information om vilka stödinsatser som finns att få och vad som kan hjälpa den anhörige, barnen i familjerna och den som har alkoholproblem.
De skador i hjärnans funktion som långvarigt alkoholbruk kan leda till kan vara större hos män än hos kvinnor, visar preliminära resultat av en undersökning gjord vid Östra Finlands universitet och Kuopio universitetssjukhus.
Bland annat depression är vanligare hos storkonsumenter och ångest förvärras av alkohol.

31 dec. 2017

den tidpunkt då

Den buddhistiska kalendern ska gå över till år 2561.
Men den judiska kalender börjar sin tideräkning från då man tror att skapelsen ägde rum, och enligt den kalendern lever vi i år 5778.
I den västra världen - ungefär halva jordens befolkning - har man sedan 1700-talet förlitat sig på den gregorianska kalendeen. Det ska övergå till 2018. Den julianska kalendern är 13 dagar efter den gregorianska och därför firas nyåret i Ryssland i början av januari enligt den gregorianska tideräkningen.
En kalender börjar sin tideräkning när profeten Mohammed flydde från Mecka till Medina och därför utgår den kalendern från att året är 1439.


24 dec. 2017

svensktalande människor,

... här kommer allmän julfred: 
alla är påbjuden att fira denna högtid med tillbörlig andakt fira,
och i övrigt iakttaga ett stilla och fridsamt uppförande.
Om som bryter samt julhögtiden genom något olagligt eller otillbörligt förfarande oskärar, gör sig under försvårande omständigheter förfallen till det straff, lag och författningar för varje brott och överträdelse särskilt påbjuda.
Slutligen tillönskas här blogsfären - önskar jag för varje varelse en fröjdefull julhelg.


17 dec. 2017

Finlands säkerhetsklimat har förändrats betydligt

bild från IL.
Hemliga underrättelsedokument-läckt kom ut i går när någon har överlåtit hemliga dokument till tidningen och att det är olagligt.
Information om dokument från den militära underrättelsetjänsten i Finland har läckt ut till offentligheten. Uppgifterna om hemligstämplade dokument publicerades i Helsingin Sanomat i går.
En brottsutredning inleds kring denna artikel som HS publicerade på lördagen.
Det första problemet är att en så här stor mängd information av någon anledning har läckt ut. En annan fråga är hurdant material HS har och hur mycket de har för avsikt att publicera. Skadorna måste bedömas utgående från det, 
sa president Sauli Niinistö,
Han säger att läckan allvarligt kan skada Finlands säkerhet. Men exakt, hur vet han inte i nuläget.
Enligt presidenten finns det antydningar om att det läckta materialet innehåller mycket information. Ckp har inlett förundersökning om eventuellt röjande av statshemlighet centralkriminalpolisens utredning handlar för närvarande om brottet röjande av statshemlighet, skriver ckp pä sin konto i Twitter.
Under förundersökningen ska ckp utreda om någon obehörigt har offentliggjort eller i offentligheten röjt uppgifter som är av en sådan beskaffenhet att de är ägnade att allvarligt skada Finlands försvar och säkerhet, 
skriver myndigheten i en annan tweet.
Dom undrar om även journalisten eventuellt gjort sig skyldig till röjande av statshemlighet.
Röjande av statshemlighet hör till strafflagens kapitlet om landsförräderibrott.
Inga uppgifter som äventyrar säkerheten har publicerats.
Helsingin Sanomat skriver om hemligstämplat militärt underrättelsematerial från flere år tillbaka i tiden.
Åhoj, bland oss, vi är datasäkerhetspersonalen, finns där inget i materialet som inte har känt.
Bland annat skriver tidningen om att underrättelsetjänsten var oroad över att gasledningen Nordstream kunde användas för underrättelseverksamhet.
I det publicerade materialet finns ingen sådan ny information som skulle äventyra till exempel den nationella säkerheten.
Statsrådet har ett viktiga  ministerutskott: det finns utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet.
Där finns mycket viktigare saker på bordet än nu, detta Tikkakoskis intelligenscenter, till exempel den visse statliga nivån förbindelse med US Central Intelligence Service.


14 dec. 2017

Löpps ord

Berlin i 1936.
Nationalkänsla med idrotten har alltid stått finländaren nära, visste du det? ja ja, jag visste.
Men Finland har aldrig - med något enstaka undantag - haft några sprinters av internationell klass.
Tider som uppnåtts fram till 1960-t. måste även tas med en viss reservation.
Finland misstänkte inte deltagandet i den olympiska spelen, som organiserades av nazister i Berlin i 1936.
Emellertidn det självständiga Finlands första olympiska guldmedalj vanns av paråkarna Ludovika och Walter Jakobsson i Antwerpen 1920.
Friidrottslandskampen mellan Finland och Sverige angerades på Djurgårdens sportplan i Helsingfors år 1925.
Den landskampen han en publikfavorit sedan 1920-talet.
Också på EM-nivå har framgångarna varit betydande. I Paris i 1938 tog Alf Lindblad (1914-80) bronset, en bravad som upprepades i Bryssel i 1950 av Erik Blomster (f. 1928). I Bern 1954 hade Finland två man i toppen, Olavi Rinteenpää tog silver, medan Pentti Karvonen (f. 1931) var fjärde. Vid hemma-EM 1971 placerade sig Mikko Ala-Leppilampi som femte, medan Ismo Toukonen (f. 1954) tog brons i Prag i 1978. Bästa finländare i Aten i 1982 var Ilkka Äyräväinen (f. 1960) och Tommy Ekblom (f. 1959), som belade 6:e respektive 8:e platsen.
Den olympiska framgången noterades åckså i 1972 i München, där Tapio Kantanen (f. 1949) gjorde ett ypperligt lopp som gav brons. Han var också fyra år senare i Montreal bäste finländske hinderlöpare och avslutade sin olympiska karriär genom att ta fjärdeplatsen på 8.12,60, vilket fortfarande betraktas som ett av våra förnämsta löprekord.

9 dec. 2017

I can do it

My hard rock band now plays the Epitaph. It's the only way to me enough to respect the memory of Greg Lake.
Perhaps he was also singer more then the instrument's player. Am I?
But the song in very difficult to sing. I'm trying, I'm trying .... I'm good, however now I dont know am I good enough. 
still I felt my self so gifted in this interpretation of King Crimson, the great ideal of my youth.


6 dec. 2017

detta land älskar vi

Grattis Finland och finländare.
Idag Finland har fyllt hundra år.
Den sjätte december 1917 blev man självständiga från Ryssland och i Helsingfors firas stora festligheter.
På morgon hundra flaggor hissades för att fira hundraåringen, när självständighetsfesten officiellt invigs på Salutorget i Helsingfors på tisdagkvällen. De omkringliggande byggnaderna badar i blåvitt
i Kuopio har en stor militärparade, samt en imponerande demonstration av massförstörelsevapen.
Är vår självständighet nu på något sätt hotad?
Den höga ljud presentationen med militärflygplanet ej kan knappast öka känslan av säkerhet.

4 dec. 2017

Lenin gav oss vår självständighet

Finska rönnbären är fulla
av C-vitamin,
mineraler och antioxidanter.
Finlands 100-åriga självständighet firas över hela världen med underbara blåvita festbelysningen. Där finns Niagara, Colosseum och Kristusstatyn – närmare 30 länder runtom i världen - eller säger jag det bättre: hela världen gratulerar det hundraåriga Finland med blå-vit festbelysning
Entusiasmen över att tända blåvit festbelysning under Finlands hundraårsdag så har spridit sig utomlands. De följande dagarna utlovas blåvit festbelysning i totalt närmare 30 länder och upp till 50 kända objekt och landmärken lyser blåvitt. Information om ställena som lyses upp har samlats i media under de sista dagarna före själständighetens hundraårsfest.
I Finlands kära grannländer upplyses bland annat Globen i Stockholm, hoppbacken i Holmenkollen i Oslo, Finlands ambassad i Moskva och regeringsbyggnaden i Tallinn.
och i en global ram till exempel Niagarafallen i Kanada, Colosseum i Rom och många andra kända landmärken görs blåa och vita till Finlands ära.
Finland har under jubileumsårets gång fått ta emot många gratulationer och gåvor från hela världen.
Nu blir världen blå och vit för en stund. Det här är en fin stund för finländare och Finlands vänner,
Finland firar sin frihet den 6 december. Men det var på nyårsafton 1917 när gav Sovjetunionens grundare Vladimir Iljitj Lenin klartecken för vår självständighet. Nästa dag godkändes ärendet av folkkommissariernas råd.
Där fanns Ryska SFSR, som bildades under den ryska revolutionen 1917 och segrat i det efterföljande ryska inbördeskriget, enats med de Transkaukasiska, Ukrainska och Vitryska SSR.
Sovjetunionen grundades faktiskt i december 1922.


30 nov. 2017

Finskt samhälle förbjuder den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen

Det finns klart, i framtiden vi har det stora tasket, att det komma besket om att våldsamma och öppet rasistiska organisationer inte har någon plats i det finländska samhället.
Domstolens linje är ett klart besked om att våldsamma och öppet rasistiska organisationer inte har någon plats i det finländska samhället, när i Birkalands tingsrätt förbjöds den nynazistiska Nordiska motståndsrörelsen. Polisstyrelsen anser att rörelsen uppmanar till våld och belönar våld.
Dessutom förbjuds en annan förening, Pohjoinen perinne, som är kopplad till Nordiska motståndsrörelsen.
Den föreningen har gett ut tidningen Magneettimedia samt upprätthållit webbutiken kadulle.com. Nu Birkalands tingsrätten beslöt dessutom att styrelsen för Pohjoinen perinne inte får fortsätta idka näringsverksamhet.
Föreningsfriheten ska skydda organisationer från att läggas ner ogrundat, sant, men alla dessa internationella konventioner som Finland har förbundit sig till gör det möjligt att upplösa föreningar på goda grunder då det sker via en domstol.
Polisstyrelsen väckte i mars talan mot rörelsen eftersom dess verksamhet väsentligt ansågs strida mot lagen och god sed.

27 nov. 2017

they all tell themselves everything essentially about themselves

The Yard of Catholic school in Australia
There is one Catholic school in Australia, who has covered up a statue of a saint giving a loaf of bread to a boy after complaints that it was too suggestive.
This is the statue for St. Martin de Porres at Blackfriars Priory School.
Perhaps, it shows that bread being held at crotch level as the smiling boy gazes up with a hand reaching for the loaf. I also see that a blowjob was beginning: the boy was giving head.
I saw The Young Pope 10 parts television series - created and directed by Paolo Sorrentino for exempel Sky Atlantic, HBO and Yle in Finland. It was co-produced by European production companies Wildside, Haut et Court TV, and Mediapro.
The serie's star Jude Law looks much like St. Martin de Porres.
St. Martin de Porres was born in Lima, Peru in 1579 as the illegitimate son of a Panamanian mother and a Spanish father. Having inherited the dark color of his mother who was either Indian or black, he was rejected by his father and was reared therefore in poverty. He entered the Dominicans and became renowned for his countless works of charity. Martin was friends with another great Dominican Saint from Peru, St. Rose of Lima. He died in 1639 and was canonized by Pope John XXIII in 1962.
The Pope's role model was the Pope John XXIII but in the movie¨s caricature was as St. Martin de Porres.

A church in the center of Rome by ©rh
I think they know very well that re-directing sexuality, sublimation is probably and possible way go high - for the one person from million people - in others this power will be perverted.
They understand a reason from this situation, i think so. See this one.
The world premiere of The Young Pope, English-language Italian drama, was on 3 September 2016 at the 73rd Venice International Film Festival, where the first two episodes were screened out of the competition.
It was the first time in the history of the festival that a TV series was a part of the program.
On July 2017, serie received two nominations for the 69th Primetime Creative Arts Emmy Awards, becoming the first Italian TV series to be nominated for Primetime Emmy Awards.
This work reminds me about Krzysztof Kieślowski, with whom the Catholic Church wanted to work.
Then they wanted get a new top filmmaker.
Why?
Purgatorium is a true spiritual rebirth and the purification event.


24 nov. 2017

Metaphysical reality

According to Wikipedia one work Salvator Mundi, Latin for Saviour of the World, is a subject in iconography depicting Christ with his right hand raised in blessing and his left hand holding an orb surmounted by a cross, known as a globus cruciger. The latter symbolizes the Earth. ...cross quote.
This was related to the novice student's exercise to develop clairvoyant aplity. This was a completely rational activity, like learning to play.
To read this you can, for example from Rudolf Steiner, Max Heindel or Annie Besant or Pekka Ervast.
Wikpedia continues:
And the whole composition has strong eschatological undertones. ...
Perfect nonsense!
The position of the fingers in the other hand of Salvator Mundi tells about the right degree to which this exercise belongs.

The theme was degenerated by popular northern painters such as Jan van Eyck, Hans Memling, and Albrecht Dürer. There are also several versions of the theme attributed to Titian. He was on the yard with this.
He did not even know why the ball in the picture is transparent.
But Leonardo knew what he painted.
He was one of the initiationed.
True Salvator Mundi, in Renaissance dress, is a painting by Leonardo da Vinci, dated to c. 1500. This painting disappeared from 1763 until 1900, when it was acquired from Sir Charles Robinson. Robinson purchased the picture as a work by Leonardo's follower, Bernardino Luini, for the Doughty House in Richmond, London. By this time Christ's face and hair had been extensively repainted. A photograph taken in 1912 records the work's altered appearance.
2017, this painting sold at auction for $450,300,000, the highest price ever paid for a painting. A painting of the subject was attributed or reattributed to Leonardo da Vinci in 2011.

20 nov. 2017

cold vibration on the grave


I playd this song on the grave of my friend - and there, it sounded very sharply from my bad phone (i had lost my phone's volume control 
potentiometer),
but there we listened White Mountain and it moved us - much more like never before.

14 nov. 2017

Teknikens Värld vet om GLC F-Cell

Medan B-klass F-Cell har en batterikapacitet om 1,4 kWh har GLC F-Cells batteri en bruttokapacitet på 13,8 kWh  - så nettokapaciteten ligger på 9,3 kWh.
Det är ovan beskrivna tekniska lösning som gör GLC F-Cell så unik.
Bilen är helt enkelt en bränslecellsladdhybrid, som för övrigt har en elektroniskt begränsad toppfart på 160 km/h.
GLC F-Cell har, precis som andra vätgasdrivna bränslecellsbilar, ett batteri för mellanlagring av energi, men det som gör GLC F-Cell unik är att litiumjonbatteripaketet är så mycket större än vad som är normalt och därmed inte enbart en mellanlagringsenhet.
Det tillåter GLC F-Cell att köra på enbart energin som lagrats i batterierna i upp till 4,9 mil enligt NEDC-körcykeln.
Batteriet, enligt Teknikens Värld, kan laddas via uttaget som sitter på bakre stötfångaren med hjälp av ombordladdaren som har en effekt på 7,2 kW. Ungefär en och en halv timme tar det att ladda batteriet fullt vid optimala förhållanden. Mercedes GLC F-Cell-Ladda bilen via exempelvis eluttag hemma eller en snabbladdare.
Mercedes har utvecklat sitt F-Cell-koncept och visar nu upp förserievarianten i form av en GLC. Den unika bilen, som både är en laddhybrid och en bränslecellsbil, har nu presenterades närmare i detalj och dess produktion börjas nästa år i Nystad i Finland. Läs mer om det på finska.


13 nov. 2017

eventuellt med halvhögt skaft

Här kommer mestaren av pappa-rock,
på fars-dag på westkusten:

mannen har boots.

11 nov. 2017

Tio


å
r,
och inte
bara för ingenting.

9 nov. 2017

Visst, fanns där hemliga förhandlingarna, som sannfinne-statssekreterare färdades i bakluckan på bil

... om manen är bortglömd i bagageutrymmet.
SvenskaYle vet allt,  tidningar IL och Aamulehti avslöjar att Timo Soinis (sannf. nu sannblå) statssekreterare i hemlighet besökte statsminister Juha Sipiläs tjänstebostad mitt under Sannfinländarnas partikongress i somras.
Journalisten Lauri Nurmi beskyllde nyligen Sipilä för att tala osanning (där man ljög, på andra ord) i en nyutkommen bok om turbulensen kring Sannfinländarnas tudelning.
Aamulehti skriver på 9.11 att Sannfinländarnas förre ordförande Timo Soini (ex-sannf.)) spelade en viktig roll i det hela. Soinis statssekreterare Samuli Virtanen besökte Villa Bjälbo söndagen den 11 juni.
Dagen innan hade Jussi Halla-aho valts till ny ordförande för Sannfinländarna.
För att undvika journalisternas nyfikna ögon valde Virtanen att kliva in i bilens bagageutrymme då han lämnade statsministerns tjänstebostad, skrev tidningarna.

6 nov. 2017

fira rätten att tala på sitt eget modersmål

Svenska dagen firas nu 6 november. Svenska dagen hyllar rätten att tala svenska i Finland, och set är en nationell fest- och flaggdag i Finland.
Denna dag är kanske viktigare nu än någonsin tidigare.
Så den här veckan inleds med svenska dagen på måndagen, utom att vissa orter tjuvstartar dagen innan. Det ordnas evenemang, fester och sjungs Modersmålets sång runtom i SvenskFinland.
Detta har firats i 109 år, vet du? Svenska dagen firades för första gången 1908 med högtidliga tillställningar med musik och tal i alla svenskbygder, ocså här i kupiostad.
Det var Svenska folkpartiet som instiftade dagen för att bevara det svenska kulturarvet och ena finlandssvenskarna.
Där i Helsingfors ordnades tre slutsålda huvudfester: i universitetets solennitetssal, i societetshuset och på Svenska teatern. Kvällen kulminerade med ett fackeltåg till Senatstorget där kring 10 000 personer samlades.
Försäljningen av svenska dagen-märken började följande år till förmån för Svenska kulturfonden.
Folktinget står värd för huvudfesten, som i år går av stapeln på Svenska Teatern i Helsingfors.

30 okt. 2017

Var sjätte överskuldsatt har försökt ta sitt liv

Edvard Munch, Förtvivlan, 1892.
Olja på duk.
Ja, det är måndag. Läs mer från Yle Svensk:
Skuldproblem kan ses som en slags motorväg in i allmän ohälsa.
Pengar finns närmast den energi som behöver man behärska.
Man ska inte ha pengar för lite, men särskilt inte för mycket.

Genom att använda mindre energi kan man både spara pengar och dra.
Detta är inte ett skämt.


28 okt. 2017

we are not alone

The path of the object known as A/2017 U1
as it moved through the solar
 system in September and October.
 NASA/JPL-Caltech
According to NYT it happened tor the first time. We’ve never seen anything like this before.
Now we know it, an interstellar visitor has zoomed through our solar system. The small "space rock", tentatively called A/2017 U1, is about a quarter of a mile long and astronomers across the world are racing to study it before it departs just as quickly as it arrived.
So it’s moving so fast that the Sun can’t capture it into an orbit.

27 okt. 2017

Er wollte zeigen, zu zeigen, welches die drei großen Ideale sein sollen, die Ideale soziales konkretes Menschenverständnis, Gedankenfreiheit, Geist-Erkenntnis

Ich wollte das sagen und auch Steiners Worte wiederholen, als ich vor zehn Jahren diesen Blog eröffnete.

Wie kann die seelische Not der Gegenwart überwunden werden? 
von Rudolf Steiner
Vortrag gehalten in Zürich am 10. Oktober 1916 GA 168, Dornach 1984, S. 91-120. 

W as wir suchen als
geisteswissenschaftliche Wahrheiten,
soll uns nicht sein ein totes,
sondern ein lebendiges Erkennen, ein Erkennen, das wirklich in das Leben, an allen Stellen dieses Lebens und an den wichtigsten Punkten dieses Lebens seinen Einzug halten kann. Es ist nur natürlich und selbstverständlich, daß Geisteswissenschaft heute noch vielfach recht abstrakt aufgenommen wird und daß man in dieser Abstraktheit, in der man die Geisteswissenschaft aufnimmt, durch sie vielleicht sogar zu einer Art abgezogenen Wissens kommt, das sich zunächst wenig fruchtbar für das Leben erweist und das insbesondere den Leuten, die noch wenig Kenntnis genommen haben von der Geisteswissenschaft, den Eindruck macht: Was soll denn das eigentlich alles, wenn man da nun schon weiß, der Mensch bestehe aus so und so viel Gliedern, die Menschheit habe sich durch verschiedene Kulturepochen entwickelt und werde sich weiterentwickeln — und so weiter. Menschen, die da glauben, nach den Anforderungen unserer heutigen Zeit so ganz im praktischen Leben drinnenstehen zu sollen, denen kommt dann Geisteswissenschaft oftmals recht unfruchtbar vor. Und unfruchtbar wird sie ja vielfach auch von solchen, die auch heute schon etwas Herz und Sinn für sie haben, getrieben. Dennoch, Geisteswissenschaft selbst ist, so wie sie ist, etwas unendlich Lebendiges, etwas, das bis in die äußersten Lebenspraktiken hinein lebendig werden kann und auch im Laufe der Zeit lebendig werden muß. Wir wollen das, was ich so einleitungsweise gesagt habe, heute uns einmal an einem besonderen Beispiel klarlegen.

Wir wollen etwas herausgreifen aus unserer Geisteswissenschaft, das wir ja alle voraussichtlich kennen, das uns gut bekannt ist, an dem wir aber zeigen wollen, wie es nach und nach, indem man es lebensvoll betrachtet, erst recht lebendig wird. Die meisten von uns werden öfter gehört haben und sich öfter durch die Seele haben ziehen lassen, daß unserer Zeit vorangegangen ist die sogenannte vierte nachatlantische Kulturperiode (ca. 3000 v. Chr.- ca. 8. Jh v. Chr.), in welcher die Griechen und die Römer die bedeutendsten Völker waren, daß aber auch die folgenden Jahrhunderte bis ins 14., 15. Jahrhundert herein noch beeinflußt waren von den Impulsen dieser vierten nachatlantischen Kulturperiode, und daß wir seit dem 15. Jahrhundert in der fünften nachatlantischen Kulturperiode (15. Jh. - ca. 2800 n. Chr.) drinnenstehen, in dieser Periode in unsere jetzige Inkarnation hineingeboren sind und noch viele Jahrhunderte die Menschen in dieser Kulturperiode leben werden.

Wir wissen ferner und haben es oftmals, wenigstens die meisten von uns, durch unsere Seele ziehen lassen, daß in der vierten nachatlantischen, der griechisch-römischen Kulturperiode, vorzugsweise in der Menschheit ausgebildet worden ist, durch alles das, was äußere Kultur und äußere Arbeit war, die sogenannte Verstandes- oder Gemütsseele, und daß jetzt die Aufgabe ist, auszubilden die Bewußtseinsseele. Was heißt das: die Bewußtseinsseele soll ausgebildet werden? Richtig verstanden, schließt das, was eben jetzt in abstrakter Form vorgebracht worden ist, das Schicksal unserer ganzen fünften nachatlantischen Kulturperiode für die Menschheit ein. Die verschiedenen Völker dieser fünften nachatlantischen Kulturperiode sollen zusammenwirken, um die Bewußtseinsseele zum Ausdruck zu bringen. Dies drückt sich aus wirklich in allen Lebensverhältnissen und Lebensumständen.
Wenn wir das Leben richtig betrachten, so bestätigt es uns überall die Wahrheit, daß unsere Zeit die Auslebung der Bewußtseinsseele darstellt. Das ganze Menschenleben war in dem vorhergehenden, in dem griechisch-römischen Zeitraume anders. Da ist gewissermaßen auf der Stufe, auf der die Menschheit eben stand in der nachatlantischen Zeit, dieser Menschheit geschenkt worden die Kraft des Verstandes und die Kraft des Gemütes. Verstand ist etwas, was vieles in sich schließt. Man betrachtet das heute nicht mehr vollständig genau. Die Griechen, die Römer waren anders von ihrem Verstande in ihrer Seele abhängig als die Menschen der heutigen fünften Kulturperiode. Die Griechen und Römer, sie bekamen gewissermaßen den Verstand, soweit sie ihn brauchten, fertig mit in ihre natürliche Entwickelungsanlage hinein. Es war ganz, ganz anders. Der Mensch wuchs auf, und so wie die natürlichen Anlagen sich entwickelten, so wuchs in einer gewissen Weise der natürliche Verstand mit.
Man brauchte den natürlichen Verstand nicht in derselben Weise auszubilden, wie das heute schon notwendig ist und in der fünften nachatlantischen Zeit immer notwendiger und notwendiger werden wird; er entwickelte sich wie eine natürliche Fähigkeit. Und entweder ergab es sich, daß ein Mensch in einer Inkarnation, wenn er sich einfach unter den natürlichen Verhältnissen entwickelte, Verstand hatte, oder er hatte ihn nicht. Dann war das etwas Krankhaftes. Aber es war eben auch etwas Abnormes, es war nicht das Gewöhnliche. Und ebenso war es mit dem Gemüte. So wie es angemessen war für diese vierte nachatlantische Zeit, so entwickelte sich das Gemüt. Wenn ein Mensch einem anderen Menschen gegenübertrat, so wußte er sich – die Geschichte erzählt uns davon wenig, aber es war doch so –, er wußte sich einzustellen auf den anderen Menschen. Das insbesondere ergibt einen großen Unterschied zwischen den Menschen der früheren Jahrhunderte bis ins 15. Jahrhundert und den Menschen unserer jetzigen Zeit.
Die Menschen dieser früheren Jahrhunderte gingen nicht, ich möchte sagen, so stark interesselos aneinander vorbei, wie das oftmals in der heutigen Zeit der Fall ist. Heute brauchen wir, wenn ein Mensch dem anderen begegnet, oftmals lange Zeit zum rechten Bekanntwerden. Man muß dies oder jenes gegenseitig von sich kennenlernen, bis man anfängt, sich zu trauen, bis man Vertrauen gewinnt. Dasjenige, was heute erst nach langem Umgang gewonnen wird und auch da oftmals nicht, das wurde in früheren Jahrhunderten, namentlich in der Zeit der griechisch-römischen Kulturperiode, mit einem Schlag erobert, wenn die Menschen einander begegneten.

Wie sie zueinander kommen konnten vermöge ihrer Individualitäten, das wurde rasch entwickelt; man brauchte nicht so lange Gedanken und Gefühle auszutauschen. Es wurde rasch Bekanntschaft geschlossen, soweit eben diese Bekanntschaft zum Heile war für die beiden Menschen oder auch für mehrere Menschen, die sich zu einer Gesellschaft zusammenschlossen, soweit das eben irgend vonnöten war.
Das Gemüt des einen Menschen wirkte noch viel spiritueller in das Gemüt des anderen Menschen hinüber. So wie man heute noch durch seine Sinne die Farben der Pflanzen richtig erkennen kann — in der siebenten nachatlantischen Kulturperiode wird man das auch nicht mehr so ohne weiteres können, sondern da werden besondere Umstände nötig sein, um sogar die Natur kennenzulernen —, also so, wie man heute noch die Pflanzen auf einen Schlag kennenlernt, nicht erst durch einen näheren Umgang — durch den lernt man das Intimere kennen, aber das, was der gewöhnliche Mensch kennenlernt von den Pflanzen, lernt er erkennen auf den ersten Eindruck hin —, so war es auch mehr den Menschen gegenüber. Aber diese Art reichte auch nur aus für die einfacheren Lebensverhältnisse der damaligen Zeit.
Wir müssen denken, daß diese Art des Gemütszusammenhanges zwischen den Menschen für den vierten nachatlantischen Zeitraum wohl angemessen war. 
Denn heute umspannt die Welt ein ganz anderes Netz von Gefühlszusammenhängen als damals. Denken Sie doch, daß das weitaus meiste in den Verhältnissen der Menschen im vierten nachatlantischen Zeitraum beruhte auf dem persönlichen Zusammentreffen, und daß dasjenige, was die Menschen untereinander auszumachen hatten, durch das persönliche Zusammentreffen ausgemacht worden ist. Die Buchdruckerkunst, die den Verkehr unpersönlich, in unpersönlicher Weise schon bis heute gestaltet hat und ihn immer mehr und mehr gestalten wird, gehört erst dem fünften nachatlantischen Zeitraume an. Und die modernen Verkehrsverhältnisse bringen die Menschen so zueinander, daß im Grunde genommen Verhältnisse, die sich auf einen Schlag bilden, gar nicht zum Heil sein könnten. So treten durch diese ganzen modernen Verkehrsverhältnisse die Menschen viel, viel unpersönlicher einander in der Welt entgegen.

Daraufhin ist auch die Menschheit organisiert, die nun nicht fertig mitbekommt Gemüt, das schlagkräftig wirkt, nicht fertig mitbekommt Verstand, der durchdringend wirkt, sondern durch die Bewußtseinsseele ausgebildet, ich möchte sagen, etwas viel Abgesonderteres, individuelleres, mehr auf den Egoismus hin, auf die menschliche Einsamkeit im eigenen Leibe hin Organisiertes mitbekommt, als Verstandes- oder Gemütsseele es waren. Durch die Bewußtseinsseele ist der Mensch viel mehr ein einzelnes Individuum, ein Einsiedler, der durch die Welt wandelt, als er es war durch die Verstandes- oder Gemütsseele. Und das ist auch das wichtigste Charakteristikum schon geworden für unsere Zeit und wird es immer mehr und mehr werden, daß sich die Menschen in sich abschließen werden. Die Bewußtseinsseele gibt den Charakter des Sich-Abschließens von der übrigen Menschheit, des mehr Isoliert-Lebens.
Daher macht es größere Schwierigkeit, mit dem anderen bekannt und namentlich vertraut zu werden; es bedarf erst der Verhältnisse eines umständlichen Kennenlernens, um mit dem anderen vertraut zu werden. Was soll denn durch dieses alles erreicht werden?
Das werden wir am besten einsehen, wenn wir eine gewisse geisteswissenschaftliche Wahrheit wohl erwägen, die uns sagt: So wie wir Menschen überhaupt im Leben heute zusammenkommen, so ist das nicht zufällig, wahrhaftig nicht zufällig. 
Die Lebensbahnen führen uns mit gewissen Menschen zusammen, mit anderen führen sie uns nicht zusammen. Das aber beruht heute durchaus auf den Wirkungen des Karma der einzelnen Menschen. Denn wir sind in eine Entwickelungsperiode der Menschheit eingetreten, die in gewisser Beziehung zu einer Höhe gebracht hat die früheren karmischen Entwickelungen, die die Menschen durchgemacht haben. Denken Sie doch, wieviel weniger die Menschen Karma angesammelt hatten, als die ersten Zeiten der Erdenentwickelung da waren! Mit jedem Male, wenn wir inkarniert werden, bildet sich neues Karma. Die Menschen mußten ja erst auf der Erde einander gegenübertreten in Verhältnissen, ohne daß sie früher zusammen gewesen waren, wo sie erst neue Verhältnisse anspinnen mußten. Aber wir sind allmählich dadurch, daß wir oft und oft auf der Welt inkarniert waren, in solche Verhältnisse eingetreten, daß wir eigentlich in der Regel keinem Menschen entgegentreten, mit dem wir nicht dieses oder jenes in früheren Inkarnationen durchgemacht haben. Wir werden durch dasjenige, was wir in früheren Inkarnationen durchgemacht haben, mit den Menschen zusammengeführt. Es erscheint «zufällig», daß diese oder jene Menschen sich treffen; in Wahrheit beruht das alles auf den früheren Inkarnationen, wo man sich schon getroffen hat, wo die Kräfte erzeugt wurden, daß man in einer gewissen Weise jetzt wieder zusammengeführt wird. Nun kann sich — was geschehen soll für unseren Zeitpunkt — die in sich abgeschlossene Bewußtseinsseele nur ausbilden, wenn weniger in Betracht kommt dasjenige, was jetzt in der Gegenwart zwischen Menschen und Menschen sich abspielt, als wenn wirksam werden kann im Inneren, einsiedlerisch, das, was aufsteigt in uns als Ergebnis früherer Inkarnationen.
In der griechisch-römischen Zeit war es noch so, daß, wenn zwei Menschen einander begegneten, sie einen gegenseitigen Eindruck aufeinander machen sollten, und dieser sollte schlagkräftig wirken; jetzt, wenn wir zusammentreffen, damit die mehr im Menschen isolierte Bewußtseinsseele sich entwickeln kann, jetzt soll mehr die Sache so sein: Ein Mensch trifft den anderen; da soll mehr wirksam werden das, was in dem einen oder in dem anderen Menschen auftaucht als Ergebnis früherer Inkarnationen. 
Das braucht länger als das unmittelbare Kennenlernen, ich möchte sagen, auf den Augenschein hin; das braucht, daß die Menschen erst nach und nach, gefühlsmäßig, instinktmäßig heraufkommen lassen dasjenige, was sie mit dem anderen Menschen durchlebt haben. Das ist eben das, was wir heute fordern: daß wir einander kennenlernen, daß sich die Individualitäten erst abschleifen. Denn in diesem Kennenlernen, Abschleifen der Individualitäten, darin liegt es, daß aufsteigen noch unbewußt, instinktiv die Reminiszenzen, die Nachwirkungen der früheren Inkarnationen. Und nur, wenn so der Mensch mehr aus seinem Inneren heraus auch in ein Verhältnis zu anderen Menschen tritt, kann die Bewußtseinsseele sich ausbilden; während mehr durch das schlagkräftige Sich-Kennenlernen im Gegenübertreten die Verstandes- und Gemütsseele sich ausbildet.
So sind die Dinge recht einander angepaßt. Und was ich Ihnen jetzt charakterisiert habe, ist für den fünften nachatlantischen Zeitraum erst im Anfange. Immer schwieriger und schwieriger werden es die Menschen haben, indem dieser fünfte nachatlantische Zeitraum abläuft, sich in ein rechtes Verhältnis zueinander zu bringen, weil dieses Sich-in-ein-rechtes-Verhältnis-Bringen eben Aufwendung innerer Entwickelung, innerer Betätigung fordert. Es hat schon begonnen; aber das, was begonnen hat, wird immer weiter und weiter sich verbreiten, intensiver und intensiver werden. Wie ist es heute schon für Menschen, die durch das Karma zusammengeführt werden, schwierig geworden, sich unmittelbar zu verstehen, weil sie vielleicht wiederum durch andere karmische Verhältnisse nicht die Kraft finden, alle Beziehungen sich instinktiv zu vergegenwärtigen, die aus früheren Inkarnationen bestehen! Menschen werden zusammengeführt, lieben sich; das rührt her von gewissen Wirkungen aus früheren Inkarnationen. Aber andere Kräfte wirken dem entgegen, wenn solch eine Reminiszenz aufsteigt; sie kommen wieder auseinander. Und nicht nur Menschen, die sich so im Leben getroffen haben, müssen probieren, ob das, was in ihnen aufsteigt, wirklich ausreicht, um ein dauerndes Verhältnis zu begründen, sondern immer schwieriger wird es, daß die Söhne, die Töchter die Väter und Mütter verstehen, immer schwieriger und schwieriger wird es, daß die Eltern ihre Kinder verstehen, immer schwieriger wird es, daß die Geschwister einander verstehen. Das gegenseitige Verständnis wird immer schwieriger und schwieriger, weil immer mehr und mehr es notwendig wird, daß die Menschen dasjenige, was karmisch in ihnen sitzt, erst wirklich aus dem Inneren aufsteigen lassen.

Sie sehen, welche Perspektive negativer Art sich da über den fünften nachatlantischen Zeitraum hin eröffnet — Schwierigkeit im gegenseitigen Verständnis der Menschen.
Das aber erfordert, daß wir dieser Entwickelungsbedingung klar ins Auge schauen, daß wir nicht träumerisch im Dunkeln hinleben wollen; denn diese Entwickelungsbedingung ist durchaus notwendig. 
Würde das nicht über die fünfte nachatlantische Menschheit verhängt sein, daß das gegenseitige Kennenlernen schwierig ist, so würde sich nicht die Bewußtseinsseele ausbilden können, so würden die Menschen mehr im Gemeinsamen aus natürlichen Anlagen leben müssen. Dann würde sich nicht das Individuelle der Bewußtseinsseele ausbilden können. Also es muß so sein, die Menschen müssen diese Prüfung durchmachen. Aber auf der anderen Seite muß dem klar ins Auge geschaut werden, denn selbstverständlich würde, wenn nur diese negative Seite der Entwickelungsbedingungen des fünften nachatlantischen Zeitraumes herauskommen würde, Krieg und Streit bis in die kleinsten Verhältnisse hinein in der fünften nachatlantischen Menschheit entstehen müssen. Daher sehen wir instinktiv heraufkommen eine gewisse Summe von Bedürfnissen in dieser fünften nachatlantischen Zeit, die sich aber immer bewußter und bewußter gestalten müssen. Und sie bewußter und bewußter zu gestalten, ist eine der Aufgaben der Geisteswissenschaft für die fünfte nachatlantische Menschheit. Ich brauche nur ein Wort zu nennen, dann wird jedem von uns gleich aufgehen, wie ein Heilmittel gesucht wird für die eine Richtung, die notwendig auftreten muß, für die Schwierigkeit des gegenseitigen Verständnisses. Ich brauche nur das Wort zu nennen: Es muß, und zwar bewußt, weil wir im Zeitalter der Bewußtseinsseele leben, immer mehr und mehr Sinn erweckt werden in diesem fünften nachatlantischen Zeitraum für soziales Verständnis. Das ist dasjenige, was in einem Worte zusammenfaßt Bedürfnisse, die im vierten nachatlantischen Zeitraum durchaus nicht in demselben Maße vorhanden waren.
Wer die Struktur des Griechentums, die Struktur des Römertums richtig zu studieren vermag, der weiß, daß der Individualismus innerhalb dieses Griechentums und Römertums in der Menschheit nicht so veranlagt war, wie er jetzt veranlagt ist in der europäischen oder überhaupt auch in der von der europäischen abhängigen amerikanischen Menschheit. Sie werden besonders das begreifen, wenn Sie den Menschen vergleichen — damit man vergleichen kann, kann man gleich radikale Vergleiche nehmen — mit einer Tiergattung. Warum lebt eine Tiergattung unter sich in gewissen Grenzen verbunden? Doch aus dem Grunde, weil sie durch ihre Gruppenseele, durch ihre Gattungsseele dazu veranlagt ist. Den Tiergattungen ist es eingeboren, das ist da eine Selbstverständlichkeit; sie können aber auch nicht herauswachsen, sie bleiben darinnen. Der Mensch muß herauswachsen. Jeder einzelne Mensch muß individuell sich ausbilden, und insbesondere in unserer heutigen Zeit der Bewußtseinsseele ist eine der Hauptsachen dieses individuelle Sich-Ausbilden. Über der griechischen und römischen Kultur ist durchaus noch ein Anflug von Gattungsseelentum. Wir sehen den Menschen noch hineingestellt auch in eine soziale Ordnung, die, wenn sie auch mehr durch moralische Kräfte ihre Struktur, ihre Formation hatte, so doch eine feste Formation hatte. Aber diese Formationen werden im fünften nachatlantischen Zeitraum immer mehr und mehr aufgelöst werden. Dieser Anflug von Gruppenseelentum, der noch über dem vierten nachatlantischen Zeitraum war, der hat keinen Sinn mehr für diesen fünften nachatlantischen Zeitraum. Dafür aber muß bewußterweise soziales Verständnis auftauchen, das heißt, es muß auftauchen alles dasjenige, was hervorgeht aus einem tieferen Verständnis für richtige individuelle menschliche Wesenheit. Dafür wird erst Geisteswissenschaft dieses richtige Verständnis entwickeln.

Und Platz greifen wird, wenn die Geisteswissenschaft aus dem Abstrakten ins Konkrete, ins Lebensvolle sich immer mehr und mehr hineinentwickeln wird, innerhalb der Kreise, welche Geisteswissenschaft treiben, eine ganz besondere Art, ich möchte sagen, von Menschenkunde, von Erweckung für menschliches Interesse. Da wird es geben diejenigen, die gewisse Anlagen dazu haben, ihre Mitmenschen zu unterrichten darüber, wie die Menschen verschiedene Temperamente haben, wie die Menschen verschiedene Charakteranlagen haben, wie der eine Mensch, der ein solches Temperament hat, so genommen werden muß, wie ein anderer Mensch, der eine solche Charakteranlage hat, mit diesem Temperament wieder anders genommen werden muß; da werden die Menschen, die besonders dafür begabt sind, andere Menschen, die etwas lernen müssen, darinnen unterrichten: Sehet es euch genauer an: Es gibt diesen Menschentyp, es gibt einen anderen Menschentyp, und man muß den einen Menschen so nehmen und den anderen anders nehmen. — Praktische Psychologie, praktische Seelenkunde, aber auch praktische Lebenskunde wird getrieben werden, und durch dieses wird sich ergeben ein wirkliches soziales Verständnis der Menschheitsentwickelung. Was ist denn bis jetzt aufgetreten als soziales Verständnis? Bis jetzt sind aufgetreten abstrakte Ideale, die mannigfaltigsten abstrakten Ideale von Menschheits-, von Völkerbeglückung, diese und jene Sozialismen. Wenn man diese da oder dort auftretenden sozialen Ideen wirklich einführen wollte in die Welt, würde man erst sehen, wie man es nicht machen kann.

Dasjenige, um was es sich handelt, ist ja zunächst gar nicht, Gesellschaften oder Sekten zu gründen mit bestimmten Programmen, sondern Menschenkunde, praktische Menschenkenntnis zu verbreiten, namentlich auch solche Menschenkenntnis, die uns möglich macht, den werdenden, den aufwachsenden Menschen richtig zu verstehen, das Kind richtig zu verstehen, wie sich jedes Kind mit einer eigenen Individualität entwickelt. Dadurch lernen wir uns ins Leben so hineinzustellen, daß wir die richtigen karmischen Wirkungen, die in uns sind, wenn wir dann durch das Karma einem Menschen gegenübergestellt werden, mit dem wir ein näheres solches oder solches Verhältnis bekommen sollen, daß wir die richtigen, die Dauerbeziehungen entwickeln, diejenigen Beziehungen, die wirklich am fruchtbarsten für das Leben werden können. Praktische Menschenkunde, praktisch wirkendes Menschheitsinteresse, das ist es, worauf es ankommt. Heute ist die Menschheit auf diesem Gebiete noch gar nicht besonders weit, noch sehr wenig weit gediehen. Wie urteilen wir denn heute, wenn wir einem Menschen gegenübertreten? Er ist uns sympathisch oder antipathisch. Gehen Sie durch die Welt und sehen Sie, wie in den meisten Fällen dies das einzige Urteil ist, oder, wenn mehrere Urteile auftreten, wie sie doch ganz beherrscht sind von diesem einzigen Gesichtspunkte: der ist mir sympathisch, der ist mir antipathisch, oder: das an ihm ist mir sympathisch, das an ihm ist mir antipathisch.
Vorgefaßte Meinungen!
Man stellt sich vor: so und so sollte der Mensch eigentlich sein; wenn man dann sieht, er ist in dem oder jenem anders, dann fällt man über ihn ein Urteil. Ehe nicht diese Art des Sympathisch- oder Antipathischfindens aus Vorurteilen, aus besonderen Liebhabereien heraus, die man über diesen oder jenen Menschencharakter hat, aufhört, und ehe sich nicht verbreitet die Gesinnung, den Menschen zu nehmen, wie er ist, kann nicht vorwärtsgeschritten werden in wirklicher praktischer Menschenkenntnis. 
Denken Sie doch, wie heute sehr häufig, wenn zwei Menschen einander gegenübertreten unter diesen oder jenen Voraussetzungen, in dem einen sogleich etwas auftaucht von Antipathie — er mag den anderen nicht —, und wie dann alles das, was er diesem Menschen gegenüber tut, in das Licht dieses Nichtmögens gestellt wird. Dadurch wird sehr häufig ein karmisches Verhältnis ganz und gar ausgelöscht, ganz und gar auf eine falsche Fährte geführt und muß erst wiederum zurückgelegt werden bis in die nächste Inkarnation, wo diese Menschen wiederum zusammentreffen. Sympathien und Antipathien sind die größten Feinde des wirklichen sozialen Interesses. Das beachtet man sehr häufig nicht. Derjenige, der weiß, was in wirklichem, sozialem Verständnis liegt für die Weiterentwickelung der Menschheit, der beachtet mit manchmal furchtbar beklommenem Herzen, wie Lehrer in der Schule wirken, die aus gewissen Vorurteilen heraus den einen Schüler von vornherein sympathisch oder nicht sympathisch dem anderen gegenüber finden. Das ist oft furchtbar; während es sich darum handelt, jeden zu nehmen, wie er ist, und aus dem, was er ist, das Allerbeste zu machen. Das geht aber dann in die Einrichtungen hinein. Unsere Einrichtungen, unsere sozialen Gesetze, die die Individualität der Lehrer oftmals furchtbar auslöschen, die sind schon so, daß auf die Individualität in Wirklichkeit nicht eingegangen werden kann. Da muß wirkliches Verständnis für Geisteswissenschaft so wirken, daß praktische Seelenkunde und praktische Menschenkunde in das allgemeine Interesse aufgenommen werden.
Das ist notwendig zum sozialen Verständnis, um in dem sozialen Verständnis gewissermaßen den anderen Pol zu schaffen für das Schwierigwerden des Sich-Verstehens
Das ist dasjenige, was im fünften nachatlantischen Zeitraum ganz besonders auftreten muß, damit die Menschheit die Bewußtseinsseele voll entwickeln kann. Die Menschen müssen die Dinge alle durch Prüfungen durchmachen, indem sich ihnen gewissermaßen die Gegenkräfte in den Weg stellen. So werden die Sympathie- und Antipathiegefühle wirklich sich ausbreiten, und nur im Bekämpfen, im bewußten Bekämpfen der oberflächlichen Sympathie- und Antipathiegefühle wird die Bewußtseinsseele richtig geboren werden können. Ebenso werden entgegentreten sozialem Verständnis zwischen Mensch und Mensch immer mehr und mehr die nationalen Gefühle und Empfindungen, die im Grunde genommen erst im 19. Jahrhundert in der Form, wie sie jetzt vorhanden sind, überhandgenommen haben und die in eminentester Weise entgegenwirken dem sozialen Verständnisse, dem wirklichen Interesse von Mensch zu Mensch. Und so wie heute diese nationalen Gegensätze, nationalen Sympathie- und Antipathiegefühle auftreten, so sind sie eine starke, eine furchtbare Prüfung für die Menschheit, weil ein Heil nur darinnen liegen kann, daß sie überwunden werden. Würden die Sympathie- und Antipathiegefühle, die aus dem nationalen Empfinden hervorgehen, weiter überhandnehmen, wie sie sich angelassen haben, dann würde die Menschheit verträumen die Entwickelung der Bewußtseinsseele.

Denn die nationalen Gefühle gehen nach der entgegengesetzten Richtung hin; die gehen darauf hin, den Menschen nicht selbständig werden zu lassen, sondern ihn so zu machen, daß er nur wie ein Abklatsch, wie ein Abbild erscheint dieser oder jener Gruppenhaftigkeit, Nationalität. Das ist das erste, was wir ins Auge fassen müssen, wenn wir praktisch den sonst abstrakten Satz vor unsere Seele hinführen, daß in diesem fünften nachatlantischen Zeitraum die Bewußtseinsseele besonders zur Entwickelung kommen müsse. Ein weiteres muß eintreten in diesem fünften nachatlantischen Zeitraum, wenn die Bewußtseinsseele sich wirklich entfalten soll.
Das ist, daß in den Menschen, insofern sie individueller und immer individueller werden, ein gewisses Veröden, ein richtiges Veröden des religiösen Lebens eintreten muß, wenn dieses religiöse Leben sich nicht anpassen will dem fünften nachatlantischen Zeitraum, sondern so bleiben will, wie es richtig war für den vierten nachatlantischen Zeitraum. Für den vierten nachatlantischen Zeitraum mußten, weil die Menschen noch mehr auf die Gruppenhaftigkeit angelegt waren, Gruppenreligionen entstehen. Es mußte gleichsam über Menschengruppen ausgegossen werden durch Macht Gemeinsames in Dogmen, Gemeinsames in religiösen Grundsätzen, in religiösen Gedanken. Weil aber der Drang nach Individualität durch die Bewußtseinsseele immer stärker und stärker werden wird im fünften nachatlantischen Zeitraum, wird es so sein, daß dasjenige, was so spricht aus den Gruppenreligionen heraus, nicht mehr zum Herzen, nicht mehr zur Individualität der einzelnen Seelen dringen wird. Und die Menschen werden einfach nicht verstehen dasjenige, was aus den Gruppenreligionen heraus kommt.
Im vierten nachatlantischen Zeitraum konnte man noch die Menschen gruppenhaft über den Christus unterrichten,
im fünften nachatlantischen Zeitraum zieht in Wirklichkeit der Christus in die einzelnen Seelen schon hinein. 
Wir tragen im Unbewußten oder Unterbewußten alle den Christus schon in uns. Aber er muß erst in uns selber wiederum zum Verständnis gebracht werden. Das geschieht nicht dadurch, daß den Menschen festgestellte, starre, erstarrte Dogmen auf gedrängt werden, sondern das geschieht dadurch, daß versucht wird, alles dasjenige, was beitragen kann, den Christus allseitig den Menschen verständlich zu machen, oder überhaupt das religiöse Erkennen allseitig, vielseitig zu fördern, daß alles, was dies fördern kann, auch wirklich versucht wird. Daher muß in diesem fünften nachatlantischen Zeitraum immer mehr und mehr Toleranz gerade in bezug auf die Gedanken des religiösen Lebens eintreten. Und während im vierten nachatlantischen Zeitraum die Sache noch so war, daß derjenige, der für die Religion gewirkt hat, so gewirkt hat, daß er seinen Mitmenschen eine gewisse Anzahl Dogmen, fester Sätze vermittelt hat, muß das im fünften nachatlantischen Zeitraum ganz, ganz anders werden. Da handelt es sich um etwas ganz anderes.
Da handelt es sich darum, daß eben, weil die Menschen immer individueller und individueller werden, versucht wird, vom Dogma ganz freizukommen und dogmenfrei dasjenige, was man mehr aus persönlichem innerem Erleben dem anderen Menschen erzählen, beschreiben kann, wirklich so vor ihn hinzubringen, daß sein eigenes, freies religiöses Gedankenleben individuell in ihm entwickelt werden kann. Die Dogmenreligionen, die einzelnen festen Dogmen, Konfessionen, die werden im fünften nachatlantischen Zeitraum das religiöse Leben in Wahrheit ertöten. Daher beginnt man richtig für den fünften nachatlantischen Zeitraum, wenn man den Menschen immer mehr und mehr begreiflich macht: In den ersten Jahrhunderten des Christentums war dieses ganz besonders für die Menschen geeignet, wirkte das, in den folgenden Jahrhunderten ein anderes. Aber es gibt andere Religionen.
Man versucht, das Wesen anderer Religionen verständlich zu machen; man versucht, verschiedene Seiten der Christus-Auffassung verständlich zu machen. Dadurch bringt man vor jede Seele dasjenige, was diese Seele vertiefen kann. Aber man formt die Seele selber nicht, man läßt ihr, namentlich auf religiösem Gebiet, ihre Gedankenfreiheit, um diese Gedankenfreiheit zur Entfaltung zu bringen. So wie soziales Verständnis in dem einen Punkte notwendig ist, den ich charakterisiert habe für die fünfte nachatlantische Periode, so ist zur Entwickelung der Bewußtseinsseele Gedankenfreiheit auf dem Gebiete der Religion die Grundbedingung: Soziales Verständnis auf dem Gebiete des menschlichen Zusammenlebens — Gedankenfreiheit auf dem Gebiete der Religion, des religiösen Lebens.

Dies, daß wir versuchen, das religiöse Leben immer mehr und mehr zu verstehen, es zu durchdringen, und wir uns daher mit unseren Mitmenschen verstehen können, auch wenn jeder sein eigenes religiöses Leben entfaltet, das muß immer mehr und mehr ins Auge gefaßt werden, weil das eine Grundbedingung ist für den fünften nachatlantischen Zeitraum, etwas, was sich die Menschheit durch eigene Kraft bewußt erwerben muß. Eben im Zeitalter der Bewußtseinsseele stürmen die ahrimanischen Mächte am allermeisten gerade wiederum gegen diese Gedankenfreiheit an, und wir sehen, wie die Konfessionen überall den einen Grundnerv der geisteswissenschaftlichen Weltanschauungsströmung — die Verbreitung der Gedankenfreiheit — feindlich ins Auge fassen, wie viele Verleumdungen gerade der Geisteswissenschaft Platz greifen aus dem einfachen Grunde, weil Geisteswissenschaft mit vollem, lichtvollem Verständnisse eingehen will auf die Geburt der Bewußtseinsseele und nicht verbreiten will solches religiöses Leben, welches noch gebaut ist auf die Verbreitung, auf die Förderung der Verstandes- oder Gemütsseele, wie es im vierten nachatlantischen Zeitraum der Fall war. Die Formen des Christentums sind noch begründet worden im vierten nachatlantischen Zeitraum aus dem Bedürfnisse der griechisch-römischen Kultur heraus. Sie sind als Kirchenformen ungeeignet jetzt schon und werden immer ungeeigneter und ungeeigneter werden, Gedankenfreiheit heraufkommen zu lassen, die immer mehr und mehr heraufkommen muß. Und in derselben Zeit, in welcher sich regte aus dem modernen Leben heraus, ich möchte sagen, der erste Keim des Bedürfnisses nach Gedankenfreiheit, ist auch die entgegengesetzte Macht sogleich ans Werk getreten in dem, was man nennen könnte — obwohl dabei vieles umfaßt ist, was wiederum im einzelnen, im Detail, charakterisiert werden müßte — den Jesuitismus der verschiedenen Religionen. Der ist eigentlich ins Leben gerufen worden, um den stärksten Widerstand zu bieten der Gedankenfreiheit, die ein Lebensbedürfnis des fünften nachatlantischen Zeitraums ist.
Und immer mehr und mehr wird es notwendig sein, den der Gedankenfreiheit entgegengesetzten Jesuitismus auf allen Gebieten für den fünften nachatlantischen Zeitraum auszumerzen; denn vom religiösen Leben ausstrahlend, muß sich die Gedankenfreiheit immer mehr und mehr auf allen Lebensgebieten entfalten. Aber da sie selbständig erworben werden muß, so ist die Menschheit gewissermaßen in eine Prüfung hineingestellt, und es erwachsen überall die größten Schwierigkeiten. 
Und diese Schwierigkeiten werden um so größer, als die Menschheit der fünften nachatlantischen Zeit-Epoche sich eben gerade zur Bewußtseinsklarheit entwickeln soll, aber dies als ein Unbequemes zunächst empfindet und daher sich in vieler Beziehung betäubt. So sehen wir, daß ein scharfer Kampf besteht zwischen dem Aufkeimen der Gedankenfreiheit und der aus alten Zeiten hereinwirkenden, in unsere Zeit hereinwirkenden Autorität. Und die betäubende Sucht, sich über den Autoritätsglauben Täuschungen hinzugeben, ist vorhanden!

In unserer Zeit ist der Autoritätsglaube ungeheuer gewachsen, ungeheuer intensiv geworden, und unter seinem Einfluß entwickelt sich eine gewisse Hilflosigkeit der Menschen in bezug auf das Urteilen. Im vierten nachatlantischen Zeitraum war dem Menschen als natürliche Gabe ein gesunder Verstand mitgegeben; jetzt muß er sich ihn erwerben, ihn entwickeln. Autoritätsglaube hält ihn zurück. Aber wir werden ganz eingespannt in Autoritätsglauben. Denken Sie doch, wie da die Menschen sich hilflos ausnehmen gegenüber den vernunftlosen Tiergeschöpfen! Wieviel hat das Tier in sich von Instinkten, die es in für es heilsamer Weise leiten, selbst aus der Krankheit heraus wiederum zur Gesundheit in heilsamer Weise leiten, und wie sehr arbeitet die heutige Menschheit entgegen dem Urteil auf solchen Gebieten. Da unterwirft sich die moderne Menschheit ganz und gar der Autorität. Ein Urteil über die heilsamen Lebensbedingungen will die moderne Menschheit nicht leicht erwerben. Gewiß, es bestehen löbliche Bestrebungen in allerlei Vereinen und dergleichen. Aber diese Bestrebungen müssen alle viel, viel intensiver werden, und vor allen Dingen muß verstanden werden, wie wir immer mehr und mehr dem Autoritätsglauben entgegengehen und wie ganze Theorien sich bilden, die wiederum die Unterlage von Gesinnungen sind, um den Autoritätsglauben geradezu zu befestigen.
Auf dem Gebiete der Medizin, auf dem Gebiete der Jurisprudenz, aber auch auf allen sonstigen Gebieten erklären sich die Menschen von vornherein für unzuständig, ein Verständnis zu erwerben, und nehmen dasjenige nun, was die Wissenschaft sagt, hin. Bei der Kompliziertheit des modernen Lebens ist das ja auch schließlich begreiflich. Aber die Menschen werden unter dem Einflusse einer solchen Autoritätskraft immer hilf loser und hilf loser, und systematisch diese Autoritätskraft, diese Autoritätsgesinnung auszubilden, das ist eigentlich das Prinzip des Jesuitismus. Und der Jesuitismus in der katholischen Religion ist nur eine Spezialisierung von Leistungen, die auf anderen Gebieten ebenso auftreten, wo man es nur nicht so merkt. Jesuitismus hat zunächst begonnen mit dem Jesuitismus auf kirchlich-dogmatischem Gebiete, mit der Tendenz, die Macht des Papsttums, die aus der vierten nachatlantischen Periode herüberragte in die fünfte nachatlantische Periode, für diese fünfte nachatlantische Periode, für die sie nicht mehr taugt, aufrechtzuerhalten. Aber dasselbe jesuitische Prinzip wird sich nach und nach übertragen auf andere Gebiete des Lebens. Heute sehen wir bereits im Arzttum einen Jesuitismus heraufragen, der kaum anders ist als der Jesuitismus auf dem Gebiete der dogmatischen Religion.
Wir sehen, wie gestrebt wird aus einer gewissen medizinischen Dogmatik heraus nach einer Erhöhung der Macht des Ärztestandes. Und das ist das Wesentliche des jesuitischen Strebens auch auf verschiedenen anderen Gebieten. Dies wird immer stärker und stärker werden. Die Menschen werden immer mehr und mehr eingeschnürt werden in das, was die Autorität über sie verhängt. Und das Heil des fünften nachatlantischen Zeitraums wird darin bestehen, gegen diese ahrimanischen Widerstände — denn solche sind es — geltend zu machen das Recht der Bewußtseinsseele, die sich entwickeln will. Das kann aber nur dadurch geschehen, daß die Menschen, da sie jetzt natürlichen Verstand nicht wie ihre beiden Arme mitbekommen, wie es vergleichsweise noch der Fall war in der vierten nachatlantischen Periode, wirklich auch Verstand, gesunde Urteilskraft entwickeln wollen. Die Entwickelung der Bewußtseinsseele fordert Gedankenfreiheit, aber diese Gedankenfreiheit kann nur in einer ganz bestimmten Aura, in einer ganz bestimmten Atmosphäre gedeihen. Ich habe Sie hingewiesen auf die Schwierigkeiten, welche bestehen im fünften nachatlantischen Zeitraum. Denn der fünfte nachatlantische Zeitraum drängt nach einer ganz bestimmten Entwickelungsrichtung: nach der Entwickelung der Bewußtseinsseele. Aber diese Bewußtseinsseele, eben weil sie sich gerade als Bewußtseinsseele entwickeln soll, muß Widerstände haben, muß durch Prüfungen hindurchgehen.

So sehen wir, daß sowohl dem sozialen Verständnisse wie der Gedankenfreiheit die heftigsten Widerstände erwachsen. Und man versteht heute nicht einmal, daß diese Widerstände da sind; denn in den weitesten Kreisen werden diese Widerstände gerade als das Richtige betrachtet, dem nicht entgegengewirkt werden soll, sondern das gerade ganz besonders ausgebildet werden soll. Es gibt aber schon viele, viele Menschen, die ein offenes Herz und ein gutes Verständnis haben für dasjenige, in was der moderne Mensch hineingestellt ist, die einen offenen Sinn und ein gutes Verständnis haben für das, was heute schon zu sehen ist: wie dadurch, daß die karmischen Verhältnisse der Menschen in die eben charakterisierte Krisis eingetreten sind, es anfängt, daß die Kinder die Eltern, die Eltern die Kinder nicht mehr verstehen, daß die Geschwister einander nicht mehr verstehen, die Völker einander nicht mehr verstehen, es gibt heute schon genug Menschen, die diesen zwar notwendigen, aber eben nur richtig wirkenden, wenn mit Verständnis durchdrungenen Verhältnissen blutenden Herzens gegenüberstehen. Denn aus dem Herzblut heraus müssen bewußt die Impulse für dies neue Weltenwirken gewonnen werden. Was von selbst entstehen wird, wird Entfremdung der einzelnen untereinander sein. Was aus dem menschlichen Herzen wird herausquellen, das wird bewußt anzustreben sein. Schwierigkeiten geht jede einzelne Seele im fünften nachatlantischen Zeitraum entgegen. Denn nur in der Überwindung dieser Schwierigkeiten werden sich die Prüfungen ergeben, unter denen die Bewußtseinsseele entwickelt werden kann. Da kommt heute mancher, der sagt: Ach, ich fühle nicht, was ich aus mir machen soll, ich weiß nicht, wie ich mich hineinstellen soll in die Lebenszusammenhänge. — Das rührt davon her, daß er noch nicht die richtige Möglichkeit gefunden hat, klar über die Bedürfnisse der heutigen Zeit und des Darinnenstehens eines Menschen nachzudenken.
Bis zur physischen Krankheit, bis zur physischen Haltlosigkeit entwickeln sich heute schon bei vielen Menschen die Verhältnisse. Richtiges Verständnis dafür, das ist dasjenige, was immer mehr und mehr und immer intensiver und intensiver gefordert werden muß. Dasjenige, was sich ausgießen wird über die Menschheit, weil es notwendig ist im fünften nachatlantischen Zeitraum, das wird sein die Gefahr der Seelennot, Seelennot in der besonderen Nuance, wie es geschildert worden ist durch dasjenige, was eben heute vorgetragen worden ist. Viele Menschen sehen das, was ich geschildert habe, und fühlen, daß es notwendig ist, richtig notwendig ist, daß die Menschen kommen auf der einen Seite zum sozialen Verständnisse und auf der anderen Seite zur Gedankenfreiheit. Aber wenige, sehr wenige sind heute noch geneigt, zu den rechten Mitteln zu greifen. Denn demjenigen, was für das soziale Verständnis notwendig ist, wird oftmals mit allerlei idealistisch klingenden Redensarten zu dienen gesucht.
Was wird heute alles geschrieben über die Notwendigkeit einer individuellen Behandlung des aufwachsenden Menschen! Was werden für ausführliche Theorien ersonnen auf allen möglichen pädagogischen Gebieten! Das ist es weniger, um was es sich handelt. Möglichst viele positive Schilderungen, wie die Menschen sich wirklich entwickeln, positive, ich möchte sagen, Naturgeschichte individueller Menschenentwickelung, das ist es, was verständnisvoll verbreitet werden soll; wo wir nur können, erzählen, wie sich der Mensch A, der Mensch B, der Mensch C entwickelt hat, und liebevoll eingehen können auf die Entwickelung eines Menschen, die sich vor uns abspielt. Das ist vor allen Dingen vonnöten: Lebensstudium, der Wille zur Lebenskunde, nicht zum Programm; denn das theoretische Programm ist der Feind der fünften nachatlantischen Kulturperiode. Wenn Gesellschaften auftreten, so sollten sie eigentlich nach dem Sinn der fünften nachatlantischen Kulturperiode so auftreten, daß die Menschen, die in diesen Gesellschaften zusammenkommen, die Hauptsache sind, und daß sich aus dem gegenseitigen Verkehre dieser positiven Menschen das ergebe, was sich ergeben kann. Da werden sich recht individuelle Dinge ergeben, wenn darauf geachtet wird. Was tut man heute gewöhnlich? Man beginnt damit, daß man Statuten aufstellt. Gewiß, das mag sehr schön sein, ist ja vielleicht notwendig, weil eben die äußeren Verhältnisse Statuten verlangen. Aber man soll sich gerade klar sein auf unserem Gebiete, daß alles Reden über Programme und Statuten nur eine Konzession an die Welt ist, daß dasjenige, um was es sich handelt, das individuelle Zusammenleben sein muß, was sich aus dem positiven Menschen heraus ergibt, daß gegenseitiges Verständnis dasjenige ist, auf was es ankommt.
Dann werden sich schon für den fünften nachatlantischen Zeitraum, denn wir haben ja Jahrhunderte vor uns, die Möglichkeiten ergeben, daß auch hinausdringt aus dem Kreise derer, die dafür Verständnis haben, das Verständnis für individuelles Entwickeln, für lebensvolles Entwickeln in die allgemeine Welt, die heute alles in Paragraphen hinein wie in spanische Stiefel schnürt, in Paragraphen oder Gesetze oder in sonst etwas Ähnliches
Daher sehen wir die heilsam klingenden Lehren überall auftauchen von den Kanzeln, von den sonstigen Tribünen, in denen das Leben belehrt werden soll. Wir sehen die Lehren überall auftreten, die von Abstraktionen nur so triefen, in denen den Menschen alle möglichen Ideen und Ideale vorgeführt werden. Darum kann es sich nicht handeln, sondern allein darum, ins Konkrete, ins wirkliche Leben verständnisvoll einzudringen. Wie kann das nun geschehen? Ganz selbstverständlich wird mit vollem, vollem Recht eingewendet werden dem, was da gesagt worden ist: Ja, wir können doch nicht alle das beurteilen lernen, was heute aus den autoritativen Zusammenhängen herauskommt.
Man denke nur — werden die Menschen sagen —, was alles einer, der Arzt werden will, lernen muß! Es ist gerecht, daß er es lernt; aber wir können doch nicht das lernen und noch dazu lernen das, was jeder, der Jurist werden soll, lernt, und noch dazu lernen das, was jeder, der Maler werden will, lernen muß und so weiter. Das können wir doch nicht! — Gewiß, das können wir nicht, das ist ohne Frage; aber wir brauchen auch nicht schöpferisch zu sein, wir brauchen nur urteilsfähig zu sein. Wir müssen in die Lage kommen, zwar die Autorität schaffen zu lassen, aber die Autorität beurteilen zu können. Das lernen wir nicht, das eignen wir uns nicht an dadurch, daß wir auf alle einzelnen Spezialitäten wirklich eingehen, sondern dadurch, daß wir uns aus etwas, was umfassend unseren Verstand, unsere Urteilskraft bilden kann, heraus die Möglichkeit eines Urteils aneignen. Das kann aber nie geschehen aus dem materiellen Erkennen der einzelnen Spezialitäten heraus, sondern aus dem umfassenden Geist-Erkennen. Geisteswissenschaft muß das zentrale Erkennen sein. Denn diese Geisteswissenschaft wird nicht nur aufklären über die Zusammenhänge in der Entwickelung des Menschen, sondern durch die Art von Gedanken, die sie hat, wird sie uns gesunden Verstand entwickeln, der heute aus größeren Tiefen hervorgeholt werden muß, als er in der griechisch-römischen Kulturepoche, der vierten nachatlantischen Kulturperiode, herausgeholt, hervorgeholt werden mußte.

Die von dem anderen Wissenschaftlichen verschiedene Art des Begriffebildens, des Vorstellungbildens, die notwendig ist für die Geisteswissenschaft, die befähigt uns nicht, eine Autorität auf diesem oder jenem Gebiete zu werden, aber urteilsfähig zu werden. Und warum das so ist, man wird es immer mehr und mehr einsehen, denn es bestehen geheimnisvolle Kräfte in der menschlichen Seele, und diese geheimnisvollen Kräfte, diese Mysterienkräfte, die werden zusammenbinden die Menschenseele mit der geistigen Welt und werden durch dieses Band, das sich bildet zwischen der Menschenseele und der geistigen Welt dadurch, daß wir eingehen auf die Geisteswissenschaft, uns im einzelnen Falle, wenn wir der Autorität gegenüberstehen, urteilsfähig erscheinen lassen. Wir werden nicht dasjenige wissen, was die Autorität wissen kann; aber wenn die Autorität etwas weiß und im einzelnen Falle dies oder jenes tut, werden wir fähig sein, es zu beurteilen. Dies müssen wir besonders betonen als etwas, was durch die Geisteswissenschaft gebracht werden muß, daß sie nicht nur die Menschen belehrt, sondern die Menschen in dieser Beziehung urteilsfähig macht, das heißt, ihnen erst die Möglichkeit der Gedankenfreiheit gibt, die Gedankenunabhängigkeit erst in ihnen fördert.
Geisteswissenschaft macht uns nicht zu Medizinern, aber Geisteswissenschaft befähigt uns, dasjenige, was durch den Mediziner in das öffentliche Leben eintritt, zu beurteilen, wenn wir nur richtig in die Geisteswissenschaft hineindringen. 
Wird das einmal verstanden werden, was ich jetzt mit diesen Worten meine, dann wird man viel, viel von den heilsamen Kräften des fünften nachatlantischen Zeitraums verstehen. Denn es ist sehr, sehr viel gesagt mit dem, was ich damit eigentlich meine, daß Geisteswissenschaft gleichsam ummodeln wird das menschliche Verständnis, so daß der Mensch urteilsfähig wird, Verstandeskraft entbindet aus seinem Seelenleben. Erst dadurch kann er sich die Gedankenfreiheit in Wirklichkeit erwerben. Wenn ich jetzt etwas bildlich sprechen darf, so möchte ich Ihnen diesen Gedanken noch in bildlicher, in imaginativer Form ausführen. Wir hören in der Geisteswissenschaft von wirklicher geistiger Welt, von konkreter geistiger Welt, von elementarischen Wesenheiten, die uns umgeben; wir hören von den Hierarchien, Angeloi, Archangeloi und so weiter.
Die Welt bevölkert sich für uns mit konkreten geistigen Inhalten oder mit geistigen Kräften und geistigen Wesenheiten. Diesen Wesenheiten, die da in den geistigen Welten leben, ist es nicht gleichgültig, daß wir von ihnen wissen! Es war ihnen noch mehr oder weniger gleichgültig in der vierten nachatlantischen Periode, aber in der fünften nachatlantischen Periode ist es ihnen schon nicht mehr gleichgültig, sondern es ist, wie wenn ihnen etwas entzogen würde an geistiger Nahrung, wenn die Menschen hier auf der Erde von ihnen nichts wissen.

Die geistige Welt steht durchaus in Verbindung mit der hiesigen physischen Erdenwelt. Das werden Sie am besten verstehen, wenn ich Ihnen eines sage, was Ihnen vielleicht selber jetzt noch paradox erscheinen wird, was aber einfach wahr ist. Und es müssen doch heute, obwohl man heute noch nicht vieles sagen kann, es müssen doch manche Wahrheiten schon heute ausgesprochen werden, weil die Menschen nicht ohne diese Wahrheiten leben sollen. Sehen Sie, für die Menschen, die hier auf der Erde leben, ist es ein richtiger Gesichtspunkt, zu sagen: Mit dem Mysterium von Golgatha ist der Christus in das Erdenleben eingetreten und seither ist er im Erdenleben. Und man kann von einem gewissen Empfindungsstandpunkte aus es als ein Glück des Erdenlebens ansehen, daß der Christus eingetreten ist.
Aber nun stelle man sich auf den Standpunkt der Angeloi — und dieser Standpunkt ist keine Erfindung meinerseits, dieser Standpunkt ist dasjenige, was dem wirklichen okkulten Forscher sich als etwas Reales ergibt —, man versetze sich auf den Standpunkt der Angeloi. Die haben etwas anderes erlebt in ihrer geistigen Sphäre: die haben das Umgekehrte erlebt! Der Christus ist aus ihrer Sphäre zu den Menschen gegangen, er hat ihre Sphäre verlassen. Die müssen für sich sagen: Aus unserer Welt ist der Christus durch das Mysterium von Golgatha weggegangen. — Darüber haben sie Grund, ebenso traurig zu sein, wie die Menschen es als heilsam empfinden können, daß der Christus zu ihnen gekommen ist, insofern die Menschen im physischen Leibe leben. Und das ist auch ein realer Gedankengang, und derjenige, der wirklich die geistige Welt kennt, der weiß, wie es nur eine Erlösung für die Angeloi gibt, für die das richtig ist, was ich zum Ausdruck gebracht habe, und das ist das, daß die Menschen unten auf der Erde in ihren physischen Leibern mit dem Christus-Gedanken leben und der ChristusGedanke zu den Angeloi wie ein Licht hinauf strahlt, seit dem Mysterium von Golgatha wie ein Licht hinauf strahlt zu den Angeloi. Die Menschen sagen: Der Christus ist in uns eingezogen, und wir können uns entwickeln so, daß der Christus in uns leben wird — «Nicht ich, sondern der Christus in mir.» Die Angeloi aber sagen: Aus unserem Inneren ist der Christus für unsere Sphäre weggegangen, und er glänzt uns herauf wie so und so viele Sterne in dem Christ-Gedanken der einzelnen Menschen; da erkennen wir ihn wieder, da ist er aufgestrahlt seit dem Mysterium von Golgatha. — Es ist eine reale Beziehung zwischen der geistigen Welt und der menschlichen Welt. Und diese reale Beziehung kommt auch dadurch zum Ausdruck, daß die geistigen Wesen, die die geistige Welt außer uns bewohnen, daß diese geistigen Wesen mit Wohlgefallen, mit Befriedigung, mit Genugtuung hinblicken können auf die Gedanken, die wir uns über ihre Welt machen können.
Nur dann können sie uns helfen, wenn wir uns Gedanken über sie machen können, wenn wir auch noch nicht dahingelangt sind, hellseherisch in die geistige Welt hineinzublicken, sie können uns helfen, wenn wir von ihnen wissen. Dafür, daß wir Geisteswissenschaft studieren, kommt uns aus der geistigen Welt Hilfe. Es sind nicht bloß die Dinge, die wir lernen, die Erkenntnisse, sondern es sind die Wesen der höheren Hierarchien selber, die uns helfen, wenn wir von ihnen wissen. Stehen wir also den Autoritäten fernerhin gegenüber in der fünften nachatlantischen Periode, dann ist es für uns heilsam, wenn wir hinter uns haben nicht bloß unseren eigenen menschlichen Verstand, sondern das, was die geistigen Wesen in unserem Verstande zu wirken vermögen, wenn wir von ihnen wissen. Die befähigen uns zum Urteilen gegenüber der Autorität.

Die geistige Welt hilft uns. Wir brauchen sie, wir müssen von ihr wissen, wir müssen sie wissentlich aufnehmen. Das ist das dritte, das kommen muß für den fünften nachatlantischen Zeitraum. Das erste ist soziales Menschenverständnis, das zweite ist Erwerbung der Gedankenfreiheit, das dritte ist lebendiges Wissen von der geistigen Welt durch die Geisteswissenschaft. Diese drei Dinge müssen die großen, realen Ideale für den fünften nachatlantischen Zeitraum sein. Auf dem Gebiete des sozialen Lebens muß kommen soziales Verständnis; auf dem Gebiete des religiösen und sonstigen Zusammenlebens der Seelen Gedankenfreiheit; und auf dem Gebiete der Erkenntnis muß kommen Geist-Erkenntnis. Soziales Verständnis, Gedankenfreiheit, Geist-Erkenntnis — das sind die drei großen Ziele, Impulse des fünften nachatlantischen Zeitraums. Unter diesen Lichtern müssen wir uns entwickeln, denn das sind die richtigen Lichter für unseren Zeitpunkt. Intensiv fühlen manche Menschen, daß so etwas notwendig ist, namentlich daß eine andere Art des gegenwärtigen Zusammenlebens der Menschen heraufziehen muß, daß andere Begriffe kommen müssen. Aber die letzten Konsequenzen, die entziehen sich entweder dem guten Willen oder der Erkenntnis der Menschen. Das können wir gerade an dem Verhältnis, in dem sich manche Menschen gegenüber dem Streben der Geisteswissenschaft oder Anthroposophie befinden, sehen.
Wir brauchen dabei gar nicht zu denken an dasjenige, was böswillig Geisteswissenschaft, Theosophie oder Anthroposophie verleumdet oder was ihr aus irgendwelchem Grunde sonst böswillig, gegnerisch böswillig gegenübersteht, sondern wir können denken an ehrliches Wollen, was ja genugsam vorhanden ist innerhalb der gegenwärtigen Menschheit, an ehrliches Wollen, das dahin zielt, solche Impulse in der Menschheit zu schaffen, welche in der Richtung der richtigen Impulse des fünften nachatlantischen Zeitraums liegen. Denken Sie sich nur: wie viele «Reform»-Menschen treten auf den verschiedensten Gebieten auf, wie viele soziale Pastoren, soziale sonstige Prediger, wiederum soziale Prediger aus den nichttheologischen oder nichtreligiösen Kreisen heraus
Wie tritt das alles auf; wie ist das oftmals von dem aller-allerbesten Willen beseelt! Es will das die Menschen zu irgend etwas führen, wozu das Leben drängt in unserer Zeit! Guter Wille ist vielfach vorhanden, und wir wollen in diesem Augenblicke auf dasjenige sehen, was unter dem guten Willen steht, nicht was unter dem bösen Willen steht. Aber solange dieser gute Wille nur in allgemeinen Redensarten bleibt, wenn sie auch von noch so heißen Gefühlen getragen werden, es hilft nichts, wenn nicht die Erkenntnis, die nur aus der Geisteswissenschaft kommen kann, lebendig wird, daß die drei großen realen Ideale erfüllt werden können: Soziales Verständnis — soziales Menschenkennen —, Gedankenfreiheit, Geist-Erkenntnis. Aber dazu ist das Verständnis der Menschen in der Gegenwart noch nicht einmal im Anfange angelangt, außer bei dem kleinen Häuflein, das sich zusammengeschart hat innerhalb der geisteswissenschaftlichen Weltanschauung. Wir können heute hinblicken auf manche schöne, edle Erkenntnis in dieser Richtung. Ich möchte Ihnen davon eine Probe geben, die sich mir, wie man so sagt «zufällig», in Wirklichkeit durch das Karma ergeben hat, daß ich in einem Schaufenster einfach ein Büchelchen gefunden habe, das ich aus irgendeinem Eindruck heraus, den der Titel machte, mir gekauft habe. Da wird gesprochen von dem modernen Menschen, was dieser Mensch sucht, unter welchem Eindrucke dieser moderne Mensch aufwächst; da wird gesagt, wie vieles da ist in der modernen Welt, in der modernen Außenwelt, was diesen modernen Menschen fördert, was ihm das Leben bequem macht, das Leben leicht macht, wie das Leben unter dem Einfluß gewisser Bequemlichkeiten, die die neuere Dampfkraft, die neuere Elektrizität gebracht hat, eine Lust ist; das alles wird angeführt.
Dann aber wird doch eines tief betont. ..
Es wird betont, wie der moderne Mensch zwar da hineingekommen ist in ein rasenderes, bewegteres Leben, als das in früheren Zeiten der Fall war, wie aber sein Leben reicher geworden ist. Das alles wird betont mit einer gewissen Freude, mit einer gewissen Innigkeit; an hervorragenderen geistigen Erscheinungen der neueren Zeit wird geschildert, wie es der moderne Mensch besser hat im Gegensatze zu dem mehr dumpfen, traurigen, instinktgemäßen Leben früherer Zeiten. Dann aber wird weiter richtig geschildert dasjenige, was ich vorhin angedeutet habe als die Schwierigkeiten des fünften nachatlantischen Zeitraums. Nur wird nicht erkannt, daß das gerade aus dieser Eigentümlichkeit des fünften nachatlantischen Zeitraums und seiner Anforderung — der Bildung der Bewußtseinsseele — herausquillt. Klar und deutlich hell wird nicht gesehen. Das ist es, worauf es ankommt. Aber empfunden wird mit offenem Herzen.
Da wird gesagt: «Merkwürdig: von der Lebensfreude, von der Daseinslust durften wir bei der Beschreibung des inneren Bildungsganges unserer Zeit ausgehen. Und von tiefgehender, innerer Seelennot müssen wir am Schluß dieses Abschnittes sprechen. Was wir hier im kleinen erleben, macht unsere Zeit im großen durch.» — Er meint mit «im kleinen» den Ort, an dem er gerade lebt. — «Eine Kulturfülle ohnegleichen, eine Lebensentfaltung in Kraft und Schönheit, wie kaum eine zweite in der Geschichte; und dabei eine Seelennot, die heraufzieht und ganze Volksschichten ergreift.» Und nun, nachdem er so richtig erkannt hat, der Mann, geht er verschiedenes durch, was dahin führen soll, nun nicht bloß bei einem hilflosen Schildern der Seelennot stehenzubleiben, sondern das Richtige zu finden, damit die Impulse der neueren Menschheit in der richtigen Weise gelenkt werden können.

Unter diesen verschiedenen Dingen schildert er nun auch das, was er die Theosophie nennt, wie er die Theosophie kennengelernt hat. Wir treffen da unter den vielen gegnerischen Menschen einen solchen, der dieser Theosophie wohlwollend gegenübersteht, mit allerbestem Willen, mit dem Willen, sie wirklich kennenzulernen, der sich auch bekanntgemacht hat damit und der deshalb für uns in Betracht kommt. Wirklich nicht aus der Albernheit heraus, dieses gerade vorzubringen, bringe ich es vor, sondern weil es wirklich ganz wichtig und wesentlich ist, daß wir uns um solche positiven Zusammenhänge unserer Geisteswissenschaft mit dem äußeren Leben auch bekümmern. Nachdem der Mann besprochen hat, was die Mystik, die nicht bis zur «Mystik» kommt, auch an Vertiefung des Lebens leisten will, an Abhilfe der Seelennot, sagt er: «Neben der Mystik steht die Theosophie. Es gibt manche, welche in ihr nur eine Erscheinung sehen, welche darauf aus ist, Surrogate zu setzen an die Stelle bewährter Kräfte, oder welche in ihr nur einen Hang zum Synkretismus und Eklektizismus finden» — also zur Zusammenfassung von allerlei Religionsbekenntnissen und Weltanschauungen.

Diejenigen, die nicht näher auf die Geisteswissenschaft eingehen, reden ja davon, daß in ihr Gnostizismus aufgewärmt werden soll und so weiter; aber dieser Mann, der geht einen Schritt weiter. Er sagt also: Solche, «welche in ihr nur einen Hang zum Synkretismus und Eklektizismus finden, individueller Neigung entsprechend, und sie zusammenwerfen mit weniger hellen Begleiterscheinungen des Gegenwartslebens, mit Aberglauben, Spiritismus, Geistersehen, Symbolismus und ähnlichen durch das Geheimnisvolle die Menschen reizenden Äußerungen geistiger Spielerei. Dem ist aber nicht so. Es heißt dieser Bewegung unrecht tun, wenn man nicht die in ihr zum Ausdruck kommenden, tief innerlichen Beziehungen und Werte anerkennen will.» Wir stehen also einem wohlwollenden Menschen gegenüber. Er sagt: «Wir müssen sie, wenigstens in dem um Steiner gesammelten Kreis, vielmehr zu verstehen suchen als eine religiöse Bewegung unter unseren Zeitgenossen, wenn auch nicht ursprünglicher, sondern nur synkretistischer Art, aber doch auf den Grund alles Lebens gerichtet.» — Ich hoffe, er wird auch noch auf die Ursprünglichkeit kommen, der Mann, nachdem er so viel guten Willen hat. «Wir dürfen sie beurteilen als eine Bewegung zur Befriedigung der übersinnlichen Interessen der Menschen und damit als ein Hinauswachsen über den am Sinnlichen haftenden Realismus; wir dürfen in ihr vor allem eine Bewegung erkennen, welche die Menschen zur Selbstbesinnung auf die sittlichen Probleme, die ihnen gestellt sind, hinweist, und welche auf eine Arbeit zur inneren Wiedergeburt hinzielt aus einem peinlichen Achten auf die Selbsterziehung heraus» — wie gesagt, ich lese es nicht aus irgendeiner albernen Empfindung heraus vor; sondern bei dem, was sonst über Anthroposophie gesprochen wird, ist es schon nicht gerade unerheblich, daß wir auch solche Urteile kennenlernen — «man braucht nur das Steinersche Buch zur Einführung in die Theosophie zu lesen, um zu merken, mit welchem Ernste hier der Mensch auf die Arbeit an seiner sittlichen Läuterung und Selbstvervollkommnung gewiesen wird. Sie ist weiter in ihrer auf das Übersinnliche gerichteten Spekulation eine Reaktion gegen den Materialismus; allerdings» — und nun kommt etwas, worauf ich Sie bitte, besonders zu achten —

«verliert sie dabei leicht den Boden der Wirklichkeit und versteigt sich in Hypothesen, in hellsehende Phantasien, in ein Reich der Träume, so daß sie für die Wirklichkeit der individuellen und sozialen Lebensgestaltung keine genügende Kraft mehr übrig behält. Aber immerhin, wir wollen und müssen die Theosophie als eine Korrekturerscheinung im Bildungsgang der Gegenwart registrieren. Das einzige eigentlich also, was dem Mann nicht gefällt, ist das Aufsteigen zur Geistes-Erkenntnis, zur konkreten, realen Geist-Erkenntnis; das heißt, er möchte das haben, was aus der Theosophie — auch nach seiner Ansicht — quellen kann an Impulsen für moralische Vervollkommnung des Menschen; aber er erkennt noch nicht, daß dies hier im fünften nachatlantischen Zeitraum nur kommen kann aus der wirklichen, konkreten Geist-Erkenntnis. Er erkennt nicht die Wurzeln.
Er möchte die Früchte haben ohne die Wurzeln. Er erkennt nicht den ganzen Zusammenhang. Gerade dieser Mann ist außerordentlich interessant, weil er auch, wie man sieht, mit Hingabe mein Buch «Theosophie» studiert hat, gar nicht einsieht, daß das eine nicht ohne das andere vorhanden ist. Er möchte gern den Kopf abschlagen diesem Buch und doch den Körper noch behalten; denn er betrachtet diesen Körper noch als etwas Wertvolles. Das ist es, was Bezug hat auf das, was ich Ihnen vorhin darstellte. Daß notwendig ist soziales Verständnis, Gedankenfreiheit, das verstehen solche Menschen schon; daß aber das dritte, GeistErkenntnis, die Grundlage bilden muß für unseren fünften nachatlantischen Zeitraum, das wollen sie noch nicht anerkennen; das ist dasjenige, zu dem sie noch nicht kommen können. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben der geisteswissenschaftlichen Weltanschauungsströmung, auch dafür Verständnis zu erwecken. Phantastisch nennen noch vielfach die Menschen das Hinaufsteigen in die geistigen Welten; sie sehen eben nicht ein, daß der Verlust der Erkenntnis der geistigen Welten gerade den Materialismus und die damit verbundene soziale Verständnislosigkeit und das materialistische Leben und die materialistische Lebensgesinnung der neueren Zeit hervorgebracht hat. Gerade bei den Wohlwollenden müssen wir studieren, wie es heute noch den Menschen schwer wird, die Notwendigkeit konkreter geistiger Welten anzuerkennen. Daher müssen wir um so mehr versuchen, Verständnis zu gewinnen für solche Impulse, wie diejenigen sind, von denen ich im heutigen Vortrage habe sprechen wollen. Das Büchelchen, von dem ich gesprochen habe, heißt «Die Gedankenwelt der Gebildeten, Probleme und Aufgaben».

Wie gesagt, es ist mir «zufällig» in die Hände gefallen, denn es ist schon 1914 in Hamburg erschienen, in der Agentur des Rauhen Hauses, und gibt wieder einen Vortrag auf dem 37. Kongreß für Innere Mission in Hamburg am 23. September 1913 von Professor Dr. Friedrich Mahling. Ich wundere mich nur darüber — wie gesagt, mir ist es ganz zufällig vor einigen Tagen in dem Schaufenster einer Buchhandlung in die Hand gefallen —, daß niemand irgend etwas gerade über dieses Buch aus unserem Kreise erwähnt hat; denn dem einen oder dem anderen hätte es, nachdem es 1914 schon erschienen ist, doch in die Hände fallen können. Und es wäre eigentlich notwendig, uns gerade um die verschiedenen Fäden, die hinüber- und herüberlaufen zwischen den verschiedensten Gebieten, heute zu kümmern. Es wäre notwendig, sich zu kümmern um die eine Nuance, die man ja viel häufiger finden wird, die des wüsten Schimpfens und Verlachens unserer Bewegung, aber auch darum können wir uns kümmern, wenn einmal ehrlichstes Verständnis gesucht wird wie in diesem Fall, wo wir geradezu daraus lernen können, welche Schwierigkeiten der Mensch, der ehrlichstes Verständnis sucht, auch heute noch hat.
Den heutigen Vortrag wollte ich gerade daraufhin einrichten, zu zeigen, welches die drei großen Ideale sein sollen, die konkreten Ideale für den fünften nachatlantischen Zeitraum: soziales konkretes Menschenverständnis, Gedankenfreiheit, Geist-Erkenntnis. 
Die drei konkreten Ideale müssen den Wissenschaften die Richtungen geben in der Zukunft. Sie müssen das Leben läutern und reinigen, müssen der Moral die Impulse geben, müssen in weitestem Umfange orientierend und richtunggebend, lebendurchdringend, lebenfördernd innerhalb der modernen Menschheit werden. Nicht aber werden die beiden ersten Forderungen erfüllt werden können — soziales Verständnis und Gedankenfreiheit —, wenn nicht die Geist-Erkenntnis dazukommt als das dritte, denn Bewußtseinsseele soll entwickelt werden. Diese Bewußtseinsseele hat als ihre höchste Stufe eben schon das Geistselbst, das in der sechsten nachatlantischen Kulturperiode veranlagt werden muß. Das wird nicht entwickelt werden können, wenn nicht vorbereitet wird jene innere Verselbständigung des Menschen, die erreicht wird durch die Entfaltung der Bewußtseinsseele. Das ist es, was wir mitberücksichtigen müssen bei unserem geisteswissenschaftlichen Streben, daß dasjenige, was wir als abstrakte Wahrheiten erkennen, wirklich die Zauberkraft in sich hat, die man nur entfesseln muß, um helles Licht hinzuwerfen auf alles Leben. Und wo im Leben auch der einzelne steht, ob er auf diesem oder jenem Gebiete der Wissenschaft, auf diesem oder jenem Gebiete der praktischen Arbeit, sei es auch der kleinsten Arbeit steht: der Mensch wird, wenn er für sein Gebiet lebendig zu machen weiß dasjenige, was wir in unseren Zusammenkünften als abstrakte Wahrheiten aufnehmen, in dem Sinne, wie es sein soll, mitarbeiten an den großen Aufgaben unserer Zeit. Und dann wird Frohsinn in die Seele des Menschen einziehen, Frohsinn, der nicht bloß heitere Oberflächlichkeit ist, der zugleich verknüpft ist mit jenem Ernst, der lebentragend ist, der unsere Kräfte erhöht, der uns nicht bloß das Leben genießen lassen will, sondern der uns zu tüchtigen Arbeitern im Leben macht. In diesem Sinne werden die drei angeführten konkreten sozialen Ideale und Erkenntnisideale auch dasjenige sein, was der Bewußtseinsseele die Fähigkeit geben wird, in einer neuen Weise im fünften nachatlantischen Zeitraum das Mysterium von Golgatha zu verstehen, den Christus aufzunehmen; denn ein reales Band mit den geistigen Welten müssen wir knüpfen, kennenlernen, wie auch diese zu diesem Zentral-Impuls der Erdenentwickelung stehen, zu dem Christus-Impuls.
Das wird uns der Christus-Impuls erst werden unter dem Einflusse der Gedanken, die aus der geistigen Welt hereinkommen ins Erdendasein, weil im Erdendasein seit dem Mysterium von Golgatha Gedanken in den Menschenseelen aufglänzen können, die als helle Sterne tröstend, wie ich ausgeführt habe, selbst zu der Welt der Angeloi hinaufleuchten, die den Christus aus ihrer Sphäre verloren haben, um ihn aus der Sphäre der Menschengedanken sich entgegenleuchten zu sehen. Nein, Geist-Erkenntnis ist nicht etwas, was als eine Phantastik geschildert werden darf; GeistErkenntnis ist dasjenige, was bestrebt ist, auf diejenige Wirklichkeit erst den Einfluß zu finden, aus welcher die Seelennot, die notwendigerweise mit dem fünften nachatlantischen Zeitraum verknüpft sein muß, behoben werden kann. Das wollte ich heute zu Ihnen sprechen. Hoffentlich sehen wir uns in nicht sehr ferner Zeit auch wiederum in dieser Stadt. Ich hoffe, daß wir bis dahin in Gedanken gut zusammenhalten und im Geiste unserer Bewegung auch hier weiterarbeiten.